Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Husgeråd

Skapad 2020-04-01 08:40 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola F Slöjd
Smörknivar och andra husgeråd i trä är traditionella slöjdföremål som kommer i många former och material, de kan framställas ganska enkelt men kräver ändå en god arbetsinsats, framför allt med putsning, om ett gott, hållbart och väl genomarbetat resultat ska uppnås. I detta arbetsområde ska du själv designa, rita och framställa ett husgeråd i trä.

Innehåll

 Konkretisering av målen:

Utveckla förmåga att:

     Planera och genomföra ett slöjdprojekt med medvetet materialval.

     Formge med hänsyn till funktion och skönhet samt välja material med hänsyn till funktion och miljö

     Utvärdera och bedöma arbetsprocesser

 

Undervisning

Så här kommer vi att arbeta:

     Skriftliga och muntliga instruktioner

     Gruppdiskussion och gruppövning

     Praktisk träning i handarbete

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att (se även matris nedan):

     Formge

     Framställa slöjdföremål

     Använda redskap, verktyg och maskiner

     Motivera val av material och tillvägagångssätt

     Om du använder slöjdspecifika ord och hur väl du resonerar om hur din arbetsinsats påverkat kvaliteten på det framställda föremålet.

 

Bedömningsmatris slöjd – husgeråd

FÖRMÅGA

1

2

3

Formge

Kan på ett enklare sätt formge slöjdföremål – du kopierar en färdig form

Kan på ett utvecklat sätt formge slöjdföremål – du skapar själv en form som fungerar ganska bra

Kan på ett välutvecklat sätt formge slöjdföremål – du skapar själv en form som är väl anpassad till föremålets avsedda funktion

Framställa

Kan på ett delvis genomarbetat sätt framställa föremål - du putsar delvis slarvigt

Kan på ett relativt väl genomarbetat sätt framställa föremål – du putsar noggrant bort alla ojämnheter

Kan på ett väl genomarbetat sätt framställa föremål – du putsar noggrant och blöter och putsar igen

Använda redskap, verktyg och maskiner

Kan använda redskap, verktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt

Kan använda redskap, verktyg och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt

Kan använda redskap, verktyg och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt

Utifrån syfte och miljöaspekter välja och motivera val av tillvägagångssätt

Kan utifrån syfte och någon miljöaspekt ge enklare skäl för ditt val av material och metoder

Kan utifrån syfte och någon miljöaspekt ge utvecklade skäl för ditt val av material och metoder

Kan utifrån syfte och någon miljöaspekt ge välutvecklade skäl för ditt val av material och metoder

Bedömning av den egna arbetsinsatsen och arbetsinsatsens koppling till det framställda föremålets kvalitet med användning av slöjdspecifika begrepp

Kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet och använder då slöjdspecifika ord/termer

- Du kan enkelt beskriva hur du jobbat och hur det påverkat resultatet

Kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet och använder då slöjdspecifika ord/termer

- Du kan beskriva hur du jobbat i olika delar av processen och hur det påverkat resultatet

Kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet och använder då slöjdspecifika ord/termer

- Du kan beskriva hur du jobbat i olika delar av processen och peka ut de delområden som hade behövt noggrannare genomarbetning för att resultatet skulle bli än bättre

Uppgifter

 • Husgeråd

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  C 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  C 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  C 6
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: