Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi_vt20

Skapad 2020-04-01 09:41 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Kemi
Biologi, ekologi, celler, fotosyntes, cellandning mm kommer du att få lära dig om i detta område

Innehåll

Ämne: Biologi

Årskurs: 7 VT 20

 

Ekologi

 

Syfte

 

·         använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

 ·         genomföra systematiska undersökningar i biologi, och  använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. 

Centralt innehåll

 

·         ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

·         lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar.

·         Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

·         människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

·         aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.

·         Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

·         Systematiska undersökningar, fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

·         dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Konkreta mål för dig som elev

 

1.                                       Livets uppkomst s. 8-12

2.                                       Hur djurceller och växtceller är uppbyggda s. 13-14, 230-231

3.                                       Hur man delar in växter och djur utifrån släktskap s. 15-16, s. 89

4.                                       Arter och jordens utveckling s. 17-21

5.                                       Fotosyntes och cellandning/förbränning s. 44-51

6.                                       Organismernas samspel i olika ekosystem. s. 156-161

7.                                       Näringskedjor, näringsväv och energiflödet mellan dem. s. 162-169

8.                                       Resonera om nyttan av biologisk mångfald och ekologiska fotavtryck s. 26, 170-177

9.                                       Alger, sporväxter och fröväxter samt svampar s. 52-67, 72-80

10.                                    Kunna använda och förklara begrepp i begreppslistan

 

Bedömning

 

       Muntligt. Samtal och diskussioner

Undersökningar, (mikroskopering, exkursion, mm.)

Läxförhör och prov

Undervisning

                                          Genomgångar

                                          Diskussioner

                                          Praktiska moment

                                          Gruppövningar

                                          Film

                                          Reflektioner och bearbetning

                                          Skriva redogörelse

                                          Spektrum Biologi sid. 8-21, 26, 44-51, (52-67, 72-80 växter), 156-177 ekologi

 

     

 

Vecka

Måndag

Onsdag

Fredag

13

 

Celler och mikroskopering.

Celler och livets uppkomst.

Fotosyntes och cellandning. Läsläxa s. 7-14

14

 

Fotosyntes och cellandning

 

 

Klyvöppningar Mikroskopering

 

Cellandning & Förbränning
Läsläxa: 15-19 & 44-47

15

Påsklov

Påsklov

Påsklov

16

 

Ledigt

Kretslopp

Rep + Testa dig själv
Läsläxa 48-51

17

 

Rep / Skriva sammandfattningar

Rep

 

Prov/Bedömning 1. 24/4

18

Ekologi, näringssystem, Biologisk mångfald

 

Näringskedjor

Ledigt

Ärtlabb klar
Läsläxa s 26,158-161

19

Näringsvävar, anrikning

Biologisk mångfald

Läsläxa s. 162-169

20

Ekosystemstjänster, ekologiska fotavtryck

 

Göra klart TDS / "Något utomhus"

Läsläxa s. 170-179

21

Reflektion och bearbetning

Prov/Bedömning 2. 20/5

Ledigt

22

Växters utveckling Läsläxa s. 72-80  

23

Djurens utveckling

 

BEGREPPSORDLISTA


                                          fotosyntes

                                          cellandning

                                          förbränning

                                          cell

                                          cellvägg

                                          organeller

                                          cellkärna

                                          DNA

                                          vakuol (cellsaftrum)

                                          mitokondrie

                                          klorofyll

                                          glukos

                                          art

                                          hybrid

                                          membran

                                          klyvöppning

                                          ekosystem

                                          biotop

                                          population

                                          konkurrens

                                          nisch

                                          konsument

                                          producent

                                          näringskedja

                                          näringsväv

                                          näringspyramid

                                          anrikning

·                                         biologisk mångfald


Fyll gärna på med fler begrepp, som du träffar på under arbetets gång.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: