Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2020-04-01 10:29 i Montessoriförskolan Kärnhuset Dibber Sverige AB
Förskola
Språket

Innehåll

I hela vår vardag från att barnen kommer till oss på förskolan och  under hela vistelsen hos oss samtalar vi med barnen och benämner allt vi gör med dess korrekta namn och uppmuntrar barnen att säga efter, ge ord på saker och händelser. Vi lyssnar in barnen och resonerar med dem. Vi utmanar alltid barnen i den utvecklingsfas som de befinner sig i. Är de längre fram i deras språkutveckling då de har ett större ordförråd och uttrycker sig mer verbalt, avancerar vi vårt material och ber dem att benämna föremål på engelska eller ber de som har annat språk hemifrån använda de orden och jämföra dem till det svenska språket. Barn som kommer till oss som helt har ett annat språk än svenska eller använder två språk hemifrån där barnet inte har något ordförråd behöver barnet stärkas i språket. Vi pedagoger uppmuntrar föräldrarna att benämna viktiga ord på föremål och händelser och jämföra dem på både barnets hemspråk och svenska.Vi samtalar och i samråd med föräldrarna väljer vi ut viktiga ord som gör att vi kan kommunicera och stödja barnets språkutveckling och ordförråd. Barnets självkänsla stärks när det kan uttrycka sig.

Vår miljö har en stationär plats som avser språkövningar som alltid är tillgänglig för barnen. De får själva välja material som ger indirekt inflytande i sitt lärande och stärks i känslan om delaktighet. 

Våra språkövningar är uppbyggt i fem steg. Första steget visar fåtal mindre föremål i en korg som stärker barnens konkreta uppfattning av föremål och uppmuntras att göra en koppling till sin verkliga miljö i den pedagogiskt lärarledda samlingen.

I andra steget visar föremål och kort på exakt samma föremål i storlek, form och färg. Föremålet lyfter det konkreta, det som barnet kan känna och ta på.Kortet hjälper barnen att göra en abstrakt uppfattning. Tillsammans hjälper det barnet att föra ihop det konkreta med det abstrakta tänkandet. 

I tredje steget visar föremål och kort men som ökar svårigheten med att man visar att föremål kan se olika ut. Ex kan en bil i föremålet vara blå men bilen på kortet är grön och är av annan modell. Detta hjälper och stärker barnets abstrakta tänkande ytterligare och kan göra kopplingar till sin vardagliga miljö.

Steg fyra är endast ett fåtal kort som visar bild på endast ett föremål per kort. I detta steg har man uteslutit det konkreta och stärker barnets abstrakta tänkande.


I det femte steget är en fortsättning på det fjärde då man endast använder kortens bild. I detta steget uppmuntrar vi den digitaliserade processen med hjälp av Qrkoder. Genom qrkoderna visar vi ett förenklat videoklipp ex vad barnkonventionen innebär. Här pratar vi tillsammans med barnen som deras rättigheter och ta det är okej att man kan vara och se ut på olika sätt.

Genom qrkoderna uppmärksammar vi också hur olika länders språk och även minoritetsspråk låter samt hur man gör sig förstådd med hjälp av teckenspråk (TAKK).

Materialet byts ut allt efter intresse och nyfikenhet men också som är aktuellt för barnets utveckling som ex en potta. Hur mycket är det inte att prata om en potta när barnet är inne i en period av potträning.

Utöver vårt fina språkmaterial har vi många lärarledda samlingar som kan ex innehålla en samling där barnen får använda sitt kroppsspråk med hjälp av rim och ramsor. Ispy är en övning som vi använder dagligen som effektivt stärker barnens språkljud. 
Vi benämner alltid bokstavens ljud. Detta för att förbereda barnen inför läsning då bokstävernas ljud bildar en mening. Vi läser böcker och sjunger varje dag ssom stimulerar barnens språkutveckling.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: