👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2020-04-01 11:17 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Ett fördjupningsarbete i SvA för åk 9 som också erbjuder olika sätt att redovisa
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
Varifrån kommer de olika språken och hur länge har de funnits? I det här arbetet ska du ta reda på mer om ditt modersmål och jämföra det med svenskan.

Innehåll

Den här perioden tittar vi närmare på hur språk utvecklats genom tiderna och hur de är släkt med varandra. Det ger dig tillfälle att ta reda på mer om ditt modersmål.

Historisk bakgrund:

Var? När? Släktskap?

 

 Litteratur:

Äldsta? Mest kända?

 

 Nuläge:

Var? Antal? Dialekter / varianter?

 

 Jämförelse med svenskan, t ex:

 Ordföljd   Gemensamma / liknande ord  Olika ljud

 Skrivtecken    Andra likheter / skillnader

 

Egna tankar: Går du på hemspråksundervisning nu? Kommer du fortsätta att studera ditt hemspråk? Kommer dina eventuella barn att kunna tala ditt hemspråk?

När du presenterar ditt arbete så får du själv ta ställning till vem du tänker dig som mottagare. Anpassa sedan din presentation efter vem som är den tänkta mottagaren. 

Vem vill du vända dig till?

Klassen

Rektor

Lärare

Kompisar med samma språk

Kompisar med annat språk

Politiker

Ungdomar

Barn

Annan: ________________

 

Vad vill du?

Informera

Roa / underhålla

Påverka

Annat:____________________________

 

Hur redovisar du?

Faktatext

Muntlig presentation + PP

Pod (ljudinspelning)

Video, typ Youtube

Krönika / Blogg

Debattartikel

Annat: __________________

 

 

 

Uppgifter

 • Uppgifter

 • Litteraturhistoria

 • Språkprojekt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Språkprojekt

F
E
C
A
Innehåll
Det saknas viktiga bitar i din presentation. Källor saknas
Du har följt instruktionen. Du presenterar dina källor
Du har gjort ett brett urval av fakta från flera pålitliga källor
Faktan du presenterar är väl vald och intressant. Du har använt varierade källor och typer av medier
Anpassning
Din presentation saknar anpassning efter tänkt mål och målgrupp
Det märks att du har försökt anpassa presentationen efter mål och målgrupp
Anpassningen till mål och målgrupp är tydlig och väl fungerande
Anpassningen till mål och målgrupp är träffsäker
Struktur
Det är svårt att urskilja strukturen
Din presentation har en tydlig inledning, avslutning och en röd tråd mellan dessa.
Inledning och avslutning är väl valda. Det är en bra balans i presentationens olika delar. Sambandsmarkörer finns.
Inledning och avslutning är effektfulla. Presentationens följer väl de mönster som finns för liknande arbeten. Sambandsmarkörer används effektivt.
Språk
Många språkliga tveksamheter gör det svårt att följa med i presentationen
Det är enkelt att förstå och följa med i presentationen
Språket är i stort korrekt, anpassat efter situationen och uppvisar variation i ordförråd och meningsbyggnad.
Språket är i stort korrekt, väl anpassat efter situationen och uppvisar språklig variation.