Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor åk 1A

Skapad 2020-04-01 12:36 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
I sagornas värld kan mycket hända. Vi lyssnar, lär oss, skriver och ritar. Vi kommer att skriva sagor med tydlig inledning, mitt och avslut. Vi arbetar med språkets struktur och miljöbeskrivningar. Vi kommer att arbeta med sagor i 6 veckor (v.18-23).

Innehåll

Mål

 • kan namnen och ljuden på alla bokstäver i alfabetet.
 • kan skriva en saga med början, mitten och avslut.
 • kan läsa min saga inför gruppen med inlevelse. 
 • kan skriva sagor med hjälp av digitala verktyg.
 • har grundläggande kunskap om funktionerna på Word (dator).
 • kan förbättra min text efter återkoppling av min skrivkamrat och av lärare.
 • kan lyssna på mina klasskamrater och vågar tala inför en grupp.
 • skriva en korrekt mening med stor bokstav och punkt.

Centralt innehåll

Skriva texter på dator.

 

Arbetssätt 

 • Vi bygger kunskaper tillsammans med hjälp av olika kunskaper och erfarenheter, filmer och böcker.
 • Vi använder oss av datorer för textskapande. 
 • Vi arbetar med texter i olika genrer som t.ex. skönlitterär text och berättande text.
 • Vi skriver tillsammans med läraren, med en kamrat i parskrivning och och ibland individuellt. 
 • Vi samtalar, har gemensamma genomgångar och muntligt berättande i helklass och i mindre grupper. 
 • Eleverna tränar på att läsa sina texter och läser upp för någon annan

 

Bedömning

 • Delta aktivt på lektionerna.
 • Delta aktivt i skrivandet.
 • Redovisa genom att visa och läsa upp dina texter andra.

Uppgifter

 • Vecka 18 lektioner

 • Vecka 19 lektioner

 • Vecka 20 lektioner

 • Vecka 21 lektioner

 • Vecka 22 lektioner

 • Vecka 23 lektioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: