Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA Läsprojekt "Skola i skräck"

Skapad 2020-04-01 15:44 i Snöstorpsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
Tre syskon, en vanlig skoldag, en mattelektion...en fröken som uppför sig konstigt! Kan en hel skolas personal vara något helt annat än vanliga människor?

Innehåll

Våra mål

Du ska:

- kunna tolka bokens innehåll och resonera kring egna erfarenheter 

- kunna visa att du förstår det vi läser genom läsförståelsefrågor 

- kunna sammanfatta boken med viktiga delar

 

Så här arbetar vi

 

- Läsning, högt och enskilt

- Arbeta med chromebook

- Arbetar både enskilt, par och tillsammans

 

Bedömning

 

Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper

- kunna tolka händelser ur bokens innehåll och på ett enkelt sätt resonera kring egna erfarenheter

”Ibland kommer jag också försent till skolan. Det beror nog på att vi inte hinner till bussen på morgonen.”

 

 

- kunna svara på frågor på och mellan raderna 

- kunna sammanfatta vad texten handlar om med först, sedan och sist där några viktiga delar är med

 

Mer än godtagbara kunskaper

- kunna tolka händelser ur bokens innehåll och på ett utvecklat sätt resonera kring egna erfarenheter

Ibland kommer jag också försent till skolan. Det beror nog på att vi missar bussen. Om jag går och läger mig tidigare så kanske jag inte är så seg på morgonen och då missar jag inte bussen. Då hade jag hunnit.”

 

 

- kunna svara på frågor om texten på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Du underbygger dina svar med förklaringar och resonemang

- kunna sammanfatta vad texten handlar om med först, sedan och sist där flera viktiga delar är med i kronologisk ordning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  SvA  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: