Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vårterminen åk 2

Skapad 2020-04-01 16:10 i Östervåla skola F-6 Heby
Uppställningar
Grundskola 2 Matematik
Under vårterminen i åk 2 ska vi arbeta med tal upp till 1000, multiplikation, problemlösning, geometri, mätning, statistik, skriftliga räknemetoder och klockan.

Innehåll

Hur undervisningen kommer att gå till:

Vad?

Du kommer att få:

 • träna på klockan, analog tid.
 • öva på att mäta tid.
 • öva på tvåans, treans, fyrans, femmans och tians multiplikationstabell.
 • lösa multiplikationsuppgifter.
 • lära dig att skriva talen upp till 1000.
 • öva på positionssystemet och begreppen ental, tiotal och hundratal.
 • jämföra och storleksordna tal.
 • öva på tiotalsövergång och hundratalsövergång med hjälp av t ex tallinjen.
 • delta i samtal och diskussioner kring t ex samtalsbilder från läroboken.
 • träna huvudräkning som innehåller tal upp till 1000.
 • träna på problemlösning och lära dig strategier för det.
 • lära dig tal från olika kulturer t ex den romerska och egyptiska.
 • använda algoritmer (uppställningar) i addition och subtraktion.
 • skriva matematiska uttryck till räknehändelser.
 • lära dig olika geometriska objekt.
 • använda cirkeldiagram.
 • lära dig hur man mäter och väger saker.
 • öva på att mäta omkrets.

 Hur?

Du kommer att få:

 • delta i genomgångar, samtal och diskussioner.
 • arbeta med matteuppgifter enskilt, i par och i grupp.
 • arbeta med konkret material som t ex klossar, sifferkort, pengar, talkort, klocka och tallinje.
 • spela spel och arbeta med iPad.
 • göra diagnoser för att visa vad du kan.

Varför?

Du ska lära dig:

 • analoga klockan och mäta tid.
 • grundläggande taluppfattning.
 • känna igen och skriva tal upp till 1000.
 • lösa matematiska uppgifter, både muntligt och skriftligt.
 • använda algoritmer.
 • vad olika matematiska begrepp innebär.
 • hur man använder de fyra räknesätten.
 • hur man mäter och väger.
 • tal från olika kulturer.
 • geometriska objekt.
 • cirkeldiagram.
 • mäta omkrets.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • känna igen och skriva tal upp till 1000.
 • förstå tals värde i förhållande till varandra (ental, tiotal och hundratal).
 • förstå och använda matematiska begrepp.
 • förstå och använda grundläggande taluppfattning.
 • lösa matematiska uppgifter med de fyra räknesätten, både muntligt och skriftligt.
 • förstå den analoga klockan och mäta tid.
 • förstå och lösa problem.
 • förstå multiplikation.
 • väga och mäta.
 • avbilda och konstruera enkla geometriska objekt.
 • använda geometriska begrepp.
 • använda cirkeldiagram.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: