Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt Uppsala

Skapad 2020-04-01 18:59 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Under några veckor kommer vi att läsa om Uppsala och dess historia.

Innehåll

 

Förmågor du kommer att få träna på

 • att anpassa ditt språk till de som lyssnar eller läser, till ditt budskap och till situationen
 • söka information om samhället från olika källor och värdera om källorna är viktiga och pålitliga
 • söka information från olika källor och värdera dem

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • peka ut Uppsala på en Sverigekarta
 • känna till om Uppsalas historia och kända byggnader
 • utveckla din förmåga att samtala med dina kamrater om närområdet
 • göra en turistbroschyr där du presenterar en känd byggnad i Uppsala
 • jämföra och analysera de fakta du hittar i olika källor

Arbetssätt (undervisning)

Vi kommer att:

 • Enskilt-par-alla för att se vilka förkunskaper eleverna har
 • Läsa faktatexter gemensamt
 • Skriva faktatexter gemensamt och individuellt
 • Gå på en virtuell stadsvandring
 • Eleverna kommer i grupper göra turistaffischer

Du kommer att:

 • Skriva faktatexter
 • Märka ut tätorter och vatten på en karta
 • Göra en turistaffisch

Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

 • EPA, du får börja med att göra en tankekarta där du skriver ner allt du vet om Uppsala
 • När arbetsområdet är avslutat får du tillbaka din tankekarta och får då fylla på med dina nya kunskaper
 • Du gör en turistaffisch

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Kunskapskrav SO åk 1-3

Icke godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar
Närområdet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar och kan dra egna slutsatser.
Hemortens historia
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då flera exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: