Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan-Småkryp och natur

Skapad 2020-04-02 08:03 i 224641 Förskolan Fiberpennan Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Undervisningsplanen beskriver hur undervisningen ska läggas upp utifrån målen i Midsommarkransens förskolors utbildningsplan för 2020. Under året skapar arbetslagen ett antal undervisningsplaner som tar upp olika intresseområden och/eller mål.

Innehåll

 

 

Varför har ni valt detta område?

Vi är mycket utomhus, barnen har visat intresse för naturmaterial, sand, stenar, pinnar och småkryp.

Undervisningen gäller för hela gruppen. Vi kommer att arbeta i smågrupper. 

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

Vi kommer att ta bilder på det vi utforskar tillsammans med barnen och ta fram dessa när vi reflekterar och samtalar med barnen. Vi har flera barn med annat modersmål än svenska och yngre barn som ännu inte har ett verbalt språk och bilderna kommer kunna hjälpa barnen att uttrycka sig.

Vi vill att alla barn ska få delta på samma villkor, detta gör vi genom att se till att barnen som inte tar för sig lika mycket som andra barn blir inbjudna av oss pedagoger. 

Vi vill arbeta för att barnen lär sig ta hand om och visa respekt för levande varelser och naturen genom samtal och uppmuntran att inte skada djuren och naturen.

Vi förhåller oss till barnkonventionen genom att ge alla barnen lika villkor och genom att lära sig respektera myror och natur lär barnen sig empati som de kan använda i mötet av varandra.

Vi kommer att gå ut i naturen, både på gården och kortare utflykter för att uppsöka olika naturmiljöer som t.ex. myrstackar och utforska dessa.

Vi kommer att tillsammans med barnen fotografera och filma det vi utforskar, ta med oss material till förskolan och utforska dem vidare med digitala verktyg som webbägg och projektor.

Vi kommer att genomföra undervisningen under förmiddagar med den gruppen som är närvarande. 

 

 

 

 

 

Uppföljning och analys

Deluppföljning sker på utvärderingsdagarna i juni, samt löpande under årets SKA-träffar.

Slutanalysen sker på utvärderingsdagarna i december.

Uppföljningen och analysen avser Midsommarkransens förskolors utbildningsplan för 2020, men arbetslagens

undervisningsplaner ligger till grund för de svar och analyser arbetslagen kan göra.

 

Deluppföljning - Reflektion (görs minst en gång per termin)

Följer vi utbildningsplanen för Midsommarkransens förskolor? Vad ser vi?

Hur har vår verksamhet utvecklats utifrån våra gemensamma utvecklings- och läroplansområden:

• Pedagogiska miljöer?

• Pedagogisk dokumentation?

• Värdegrundsarbete?

• Barnkonventionen?

• Digitalisering?

• Hållbar utveckling?

• Språk?

Behöver vi ändra/lägga till något i arbetslagets undervisningsplaner?

 

Slutanalys (görs minst en gång per år)

Hur har vi arbetat med utbildningsplanen?

Hur har vår verksamhet utvecklats utifrån våra gemensamma utvecklings- och läroplansområden:

• Pedagogiska miljöer?

• Pedagogisk dokumentation?

• Värdegrundsarbete?

• Barnkonventionen?

• Digitalisering?

• Hållbar utveckling?

• Språk?

Hur har barnen varit delaktiga?

Vad har barnen lärt sig? - övergripande

Vad kan vi dra för slutsatser?

Hur tar vi tillvara resultatet och hur bidrar det till fortsatt utveckling?

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: