Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7: Procent

Skapad 2020-04-02 09:11 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik
Här kommer du att lära dig att räkna procent. Viktiga begrepp: Procent, Andel, Del, Det hela, Procentform, Bråkform och Decimalform

Innehåll

Mål för avsnittet

Efter arbetet med avsnittet ska du kunna:

 • beräkna hur mycket en viss procent av något är
 • göra beräkningar med höjning och sänkning i procent
 • beräkna hur många procent en andel är
 • förstå och använda procent vid jämförelser
 • uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procent
 • beräkna hur mycket 100% är

När du arbetar med röd kurs får du lära dig:

 • mer om att beräkna delen
 • mer om att beräkna andelen
 • mer om att beräkna det hela

Uppgifter

 • Matematikprov Procent

 • Läxa Matematik - Repetition 19

 • Läxa Matematik - Repetition 20

 • Läxa Matematik - Repetition 21

 • Läxa Matematik - Repetition 22

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: