Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sh: arbetsliv och utbildning vt20

Skapad 2020-04-02 09:56 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Arbetsmarknaden, arbetsliv och utbildning
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Arbetsliv och utbildning

Innehåll

Undervisningen

 • Genomgångar
 • Arbete med samhällsvetenskapliga begrepp 
 • Uppgifter och diskussioner i klassrummet
 • Prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Arbetsliv och utbildning

Arbetsliv och utbildning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang och fakta
Arbetsmarknadens utveckling, arbetslivets förändring
Du kan undersöka hur arbetsmarknaden utvecklats och arbetslivets förändring. Du visar enkla samband som du till viss del motiverar med fakta.
Du kan undersöka hur arbetsmarknaden utvecklats och arbetslivets förändring. Du visar utvecklade samband som du relativt väl motiverar med fakta. Du kan dra slutsatser utifrån både ett individ- och samhällsperspektiv.
Du kan undersöka hur arbetsmarknaden utvecklats och arbetslivets förändring. Du visar komplexa samband som du till övervägande del motiverar med fakta. Du kan dra slutsatser utifrån både ett individ- och samhällsperspektiv.
Begrepp
Begreppsanvändning
Du använder de centrala begreppen så att man kan förstå vad du menar.
Du använder de centrala begreppen på ett sätt som fungerar ganska bra.
Du använder de centrala begreppen på ett sätt som förstärker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: