Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text åk 1-3

Skapad 2020-04-02 10:13 i Modersmålsenheten Kristianstad
Grundskola 3 Modersmål
Vi kommer att arbeta med beskrivande texter. Vi kommer att titta på hur en beskrivande text är uppbyggd, med rubrik, klassifikation och underrubriker. Eleverna kommer att träna på jämförelseperspektiv.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med beskrivande text. Arbetet kommer att avslutas med att eleverna kommer att välja en flagga och göra egen beskrivande text utifrån jämförelse med svensk flagga.
 

Undervisning

Vi kommer att arbeta med flaggor. 

Hur ser en flagga ut?

Vilken färg/färger kan en flagga ha?

Reflektera över vad färger och symboler symboliserar.

Lyssna på national sång.

 Mål för eleven:

Veta hur Kosovos/Albaniens flagga ser ut.

Veta hur Svensk flagga ser ut.

Reflektera över vad färger och symboler symboliserar i samhället utifrån jämförelse

 

Så här  kommer vi att arbeta:

vi ska läsa olika texter,

vi ska titta på filmer,

vi ska diskutera,

vi ska rita, måla 

vi ska skriva enkla faktatexter.

vi ska prata om likheter och skillnader mellan albansk och svenska flaggan.

 Du kommer att vara delaktig och ha inflytande genom att:

välja att jobba med en flagga och jämföra med svensk flaggan.

sättet hur du vill jobba (med chromebook eller efter hand)

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

du kan rita, måla och skriva enkla ord/meningar eller enkla texter med stor bokstav och punkt,

aktivt ställa frågor ,reflektera om likheter och skillnader mellan dem flaggor.

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Uppgifter

 • Beskriva och jämföra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: