Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 6 argumenterande text NP VT20

Skapad 2020-04-02 10:49 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 6 Svenska
Nationella proven i svenska argumenterande text (C2) VT 2020. Bedömning ej gjord av ordinarie lärare för likvärdighetens skull. Ordinarie lärare går igenom delprov med elev.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
    Sv  E 6
  • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
    Sv  C 6
  • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
    Sv  A 6

Matriser

Sv
NP Svenska C2 skriva argumenterande text

E
C
A
Innehåll
Begripligt innehåll. * texten har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften. * En eller flera åsikter framgår. * Ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten/åsikterna.
Relativt tydligt innehåll. * texten har ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften * En eller flera åsikter framgår relativt tydligt. * Ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
Tydligt innehåll. * texten har ett tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften * En eller flera åsikter framgår tydligt. * Ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikten/åsikterna.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. * Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Texten har i huvudsak fungerande inledning, huvuddel och avslut * texten hålls samman på ett i huvudsak fungerande sätt
Relativt väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, huvuddel, avslutning, * texten hålls samman på ett relativt väl fungerande sätt.
Väl fungerande struktur. * Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en välfungerande inledning, huvuddel, avslutning, *texten hålls samman på ett väl fungerande sätt.
Språk
Viss språklig variation. * Ordvalet uppvisar viss variation. * Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
Förhållandevis god språklig variation. * Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften. * Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad.
God språklig variation. * Ordvalet är varierat och passar uppgiften. *Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med viss säkerhet. * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. * Stavfel förekommer men det stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med relativt god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. * Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. * Få stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: