Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Främjande och förebyggande arbete

Skapad 2020-04-02 11:59 i Solrosens förskola i Simrishamn Simrishamn
Förskola
Hur vi på Blåklockan arbetar för en god samvaro för barn och pedagoger.

Innehåll

 

 • Att all personal aktivt arbetar främjande och förebyggande i det dagliga arbetet/mötena med kollegor och barn. 
 • Varje barn ska lämna förskolan med god självbild och tilltro till sin egen förmåga att utveckla och förändrat sitt kunnande.
 • Varje barn ska lämna förskolan som blivande förskoleklasselever med rika erfarenheter av demokratisk utveckling.

 

 • På Blåklockan:
 • uppmuntrar vi barnen att hjälpa varandra med på och avklädning i hallen.
 • Att barnen kan vara andra barn behjälpliga med sin kompetens.
 • Att visa sina kamrater och pedagoger respekt när någon har något att berätta
 • Att inte skrika för att höras mest
 • Att pedagogerna finns med som stöd vid konflikter, för att barnen så småningom klarar av att reda ut konflikter själva.
 • Att ge barnen ytterligare ett verktyg genom litteraturen, där barnen får möjlighet att sätta sig in i någon annans situation.
 • Genom att öva på demokrati förstå att ”det inte alltid är min vilja som gäller”
 • Att konkret låta barnen rösta tillexempel på var vi ska på utedagarna.
 • Att förstå sin egen del i en demokratisk process.
 • Att barn och pedagoger alltid ger en förklaring till sitt ”nej”.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: