Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys Lars Lerin - År 7

Skapad 2020-04-02 16:13 i Svanberga skola Norrtälje
Eleverna ska försöka analysera Lars Lerins akvarellkonstverk. De övar sig i att förstå bilders betydelse och de ska försöka göra det genom att välja ett valfritt konstverk som de sedan ser på som en gåta som de ska lösa. Alla tecken måste gås igenom för att nå förståelse. Därefter avbildar de konstverket på sitt sätt för att kommunicera sina erfarenheter, åsikter och upplevelser.
Grundskola 7 – 9 Bild
Eleverna ska försöka analysera Lars Lerins akvarellkonst. De övar sig i att förstå bilders betydelse och de ska försöka göra det genom att välja ett valfritt konstverk som de sedan ser på som en gåta som de ska lösa. Alla tecknen måste gås igenom för att nå förståelse. Därefter avbildar de konstverket på sitt sätt för att kommunicera sina erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Innehåll

SYFTE
   - analysera bilder
   - måla med akvarell

 

BEGREPP
   - bildanalys = är som att lösa en gåta eller lägga ett pussel, man behöver förstå tecken för att nå förståelse.

 

LEKTIONSGENOMGÅNG
   1. Arbetsuppgift
          - se filmen
               https://www.youtube.com/watch?v=i6bgqWtsc8I
          - hitta ett konstverk av Lars Lerin
          - besvara frågorna
          - börja måla

   2. Frågor
          - vad tror du konstnären vill berätta med sitt konstverk?
          - vilken känsla får du när du tittar på bilden?
          - är den:
                   - dyster
                   - glad
                   - somrig
                   - arg osv.
          - vad vill du göra för ändringar så att samma bild speglar det du vill berätta?

   3. Måla
          - akvarellpapper
          - akvarellfärg
          - paletter
          - penslar
          - rent vattenglas med vatten
          - torkpapper
          - klasspapper

   4. Fotografera efter varje lektion och lägg in bilderna på OneNote

   5. Städa

   6. Slut

INLÄMNING - unikum
   - bilderna
   - texten
   - fyll i matriserna för att få förståelse vilken nivå ditt arbete ligger på

Uppgifter

  • Inlämning - Bildanalys Lars Lerin

Matriser

Bl
Bildanalys Lars Lerin - År 7

FRAMSTÄLLA BILDER

Ännu ej uppnådd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett… … så att budskapet framgår.
enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer
utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer
välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer

TEKNIKER, VERKTYG & MATERIAL

Ännu ej uppnådd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
använda olika tekniker, verktyg och material på ett… … hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
i huvudsak fungerande sätt och prövar då
relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då
väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt

KOMBINERA BILDELEMENT

Ännu ej uppnådd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett…
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt

UTVECKLA IDÉER

Ännu ej uppnådd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
i det bildskapande arbetet … … idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
bidra till att utveckla
utveckla delvis egna
utveckla egna

TOLKA, PRESENTERA & KOPPLA

Ännu ej uppnådd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för … med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
då enkla och till viss del underbyggda resonemang
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
välutvecklade och väl underbyggda resonemang

BESKRIVA

Ännu ej uppnådd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på … … av ämnesspecifika begrepp.
ett enkelt sätt med viss användning
utvecklat sätt med relativt god användning
välutvecklat sätt med god användning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: