Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

naturen, mångfald och ekosystem

Skapad 2020-04-02 21:56 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi
I vår natur har vi en mångfald av liv både på land och i vatten. Vi ska få möta både djur och växter och undersöka på vilka sätt de är beroende av varandra och oss människor för att överleva.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

 • Du ska kunna ge exempel på hur natur och människor är beroende av varandra.

 • Du kan berätta om några djur och växters fortplantning, egenskaper och livsmiljö.

 • Du kan sortera och gruppera in både land- och vattenlevande djur och växter.

 • Du ska kunna berätta om vad näringskedja och näringsväv är och hur de fungerar.

 • Du kan beskriva fotosyntesen och varför den är viktig.

 • Du kan ge fler exempel på hur vi människor kan påverka mångfalden av djur och växter både positivt och negativt.

 

Hur kommer vi att arbeta?

 • använda oss av boken PULS BIOLOGI I NATUREN. Här arbetar vi med bokens text, begrepp och innehåll.

 • genomgångar och samtal där vi diskuterar orsak och konsekvens och lösning utifrån hållbarhet och den globala uppvärmningen som är ett hot för vår mångfald.

 • se korta filmer

 • göra enkla undersökningar utomhus.

 • jobba med begreppskort.

   

   

   

  Hur bedöms dina kunskaper?

  • jag bedömer hur aktiv du är i samtal och arbete på lektionen, där du behöver visa att du förstår och använder samband och viktiga begrepp.

  • jag bedömer också hur du använder begrepp och hur du lyfter fram viktig information i din forskning om ett hotat djur.

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
naturen, mångfald och ekosystem

E
C
Samtala och diskutera
 • Bi  E 6
Du kommer med något förslag när vi diskuterar orsak, konsekvens och lösning. Du lyssnar på dina kompisarnas frågor och tankar.
Du kommer med några utvecklade förslag när vi diskuterar orsak, konsekvens och lösning. Du lyssnar på dina kompisarnas frågor och tankar och visar det genom att ställa ex. en följdfråga eller ge något exempel på svar.
Biologiska sammanhang & begrepp
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
Du visar att du förstår och använder några av de begrepp vi mött i text, film och genomgång.
Du visar att du förstår och använder fler av de begrepp vi mött i text, film och genomgång.
Beroende av och påverkan på naturen
 • Bi  E 6
Du reflekterar över hur människan är beroende av naturen och hur naturen är beroende av människan. Du kan ge något exempel på hur vi människor påverkar naturen och mångfalden både positivt och negativt.
Du reflekterar över hur människan är beroende av naturen och hur naturen är beroende av människan. Du kan ge fler exempel på hur vi människor påverkar naturen och mångfalden både positivt och negativt.
Livets utveckling
 • Bi  E 6
I din djurfakta berättar du om ditt djurslivsmiljö och hur den anpassar sig efter sin livsmiljö på ett enkelt sätt.
I din djurfakta berättar du om ditt djurslivsmiljö och hur den anpassar sig efter sin livsmiljö på ett utvecklat sätt.
Söka information
 • Bi  E 6
Du söker information genom de anvisade sidorna .
Du söker information genom de anvisade sidorna . Du provar att hitta information på egen hand och funderar på om källan är tillförlitlig.
Använda information
 • Bi  E 6
Du väljer ut fakta utifrån den presentationsmallen vi arbetar med. Du skriver om texten till din egen till större del.
Du väljer ut fakta utifrån den presentationsmallen vi arbetar med. Du använder ex. en tankekarta för att säkerställa att alla delar kommer med och få struktur på ditt arbete. Du skriver om texten till din egen, utan att tappa viktigt innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: