Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 20 Etik och människans livsvillkor, Studieenhet 2

Skapad 2020-04-03 09:46 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Människan
Vi ser över vad religion och livsåskådning betyder för människan och hur vi arbetar inom vård & omsorg. Vi lär oss också om hur vår människosyn är viktig i vårt professionella arbete och vad den ofta grundar sig på.

Innehåll

Studieenhet 2

Distansstudier 

Livsåskådning
Religiösa livsåskådningar
Icke-religiösa livsåskådningar
Människosyn

Se film "Jag överlevde förintelsen" som ligger med i PP.

Examination:
Skrivuppgift gällande livsåskådningar

  

Se gärna följande filmer:

"The tourist"

 

 

Uppgifter

  • Enskild skrivuppgift, Livsåskådningar

Matriser

Män
Etik och människans livsvillkor, Studieenhet 2

Etik och människans livsvillkor, MÄNETI0, 100 poäng

Ämne - Människan Kurskod: MÄNETI0 Kurser i ämnet: Etik och människans livsvillkor, 100 poäng Internationellt arbete, 100 poäng Ämnet människan är till sin karaktär tvärvetenskapligt med innehåll från filosofi, sociologi, vårdvetenskap, religionskunskap och samhällskunskap. Det behandlar de kulturella, etiska och sociala mönster som präglar människans liv Undervisningen i ämnet människan ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att möta, kommunicera och samarbeta med människor i olika situationer. Med etiken som utgångspunkt ska sådana frågor om människovärde och människosyn som kan knytas till yrkesområdet behandlas i undervisningen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna arbeta med patienter och brukare från olika kulturer såväl i Sverige som i andra länder. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att söka, kritiskt granska, värdera och använda information från olika källor
Minnas/Förstå
Tillämpa/Analysera & Värdera
Skapa
Syfte
Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt om hur människor påverkas av sin kultur.
Eleven beskriver översiktligt några olika kulturmönster och diskuterar översiktligt hur människor påverkas av sin kultur. Dessutom beskriver eleven översiktligt några olika livsåskådningars syn på människan samt på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.
Eleven beskriver utförligt några olika kulturmönster och diskuterar utförligt hur människor påverkas av sin kultur. Dessutom beskriver eleven utförligt några olika livsåskådningars syn på människan samt på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat några olika kulturmönster och diskuterar utförligt och nyanserat hur människor påverkas av sin kultur. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat några olika livsåskådningars syn på människan samt på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.
Syfte
Kunskaper om den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg.
Eleven redogör översiktligt för den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala etiska begrepp.
Eleven redogör utförligt för den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala etiska begrepp.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. I redogörelsen använder eleven med säkerhet centrala etiska begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: