Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättelser om natur och naturvetenskap

Skapad 2020-04-05 20:20 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Grundskola 1 – 3 Svenska NO (år 1-3)
"Jorden är platt, det ser ju vem som helst! Solen dras fram på himlen av en vagn, och på natten simmar solen i vattnet under jorden tillbaka till sin bana nästa dag." Så här trodde man förr, men idag vet vi att jorden är rund och att vår jord kretsar runt solen i en omloppsbana tillsammans med andra planeter i vårt solsystem. Människor har i alla tider försökt förstå och förklara olika fenomen i naturen. I det här området ska vi lära oss lite mer om några områden i naturvetenskap och hur man trodde förr och jämföra med vad vi med vetenskapens hjälp vet idag.

Innehåll

Pedagogisk planering berättelser om natur och naturvetenskap

 

Syfte:

 

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i de naturorienterande ämnena har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom flera områden. 

 

 

 

Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur:

 

 • Vi ska lära oss några förklaringar som människan använt för att förstå naturfenomen och hur vi ser på dessa idag. 
 • Vi kommer bland annat att arbeta med områdena magnetism, elektricitet, luft och tryck, ljud, ljus och kemi förr och nu. 

 

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter:

 • Vi kommer att samtala i grupper och helklass.
 • Högläsning tillsammans och i par i boken Nyfiken på naturvetenskap. 
 • Se filmer kopplade till området. 

 

Bedömning

Du kommer att få visa din förståelse genom att

 • Delta i diskussioner och samtal.
 • Dokumentera och återge berättelser om naturkunskap från förr och göra jämförelser med idag.  

Källor 

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 • Internet.
 • Boken Nyfiken på naturkunskap.
 • sli.se.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: