Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget

Skapad 2020-04-06 12:54 i Forssaklackskolan Borlänge
Första världskriget och ryska revolutionen
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi kommer avsluta SO:n i årskurs 8 med att arbeta med första världskriget. Under arbetsområdet kommer vi arbeta med orsakerna, händelseförloppet och konsekvenserna.

Innehåll

Tidsplan

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet mellan v. 19-23 

Arbetssätt

Muntliga genomgångar

Läsning i boken s. 192-213

Filmer. För er som är hemma med symptom rekommenderas filmerna om första världskriget på studi.se, jag kommer att tilldela dem till klassen i takt med att de blir aktuella i undervisningen

Diskussioner

 

Examination

Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt prov och bedömningen kommer att läggas samman med bedömningen av mellankrigstiden och det andra världskriget,som vi kommer att arbeta med under höstterminen i 9:an. Det innebär att inget betyg kommer att sättas i historia denna termin, utan en sammanvägd bedömning kommer att göras under höstterminen i årskurs 9. 

 

Uppgifter

 • Sammanfattning och vad ni ska kunna till provet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Bedömningsmatris Historia

Insats krävs
Tillräckliga kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Ha kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter
Eleven har ännu inte visat att den har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under första världskriget.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under första världskriget.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under första världskriget.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under första världskriget.
Resonera kring historiska händelser och samhällsförändringar
Eleven har ännu inte visat att den kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av första världskriget.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av första världskriget.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av första världskriget.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av första världskriget.
Förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av tiden
Eleven har ännu inte förklarat hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Använda historiska begrepp
Eleven har ännu inte visat att den, i studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används, kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: