Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäcktsresan

Skapad 2020-04-06 15:25 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Arbete i matematik i förskoleklass
Grundskola F Matematik
Upptäcktsresan är ett basläromedel från Skolplus, som täcker upp alla väsentliga delar inom matematik för elever i förskoleklass. Under vårterminen följer vi med filurerna och Matilda i matematikens värld. Materialet är uppdelat i elva kapitel. Till varje kapitel finns utskriftsmaterial samt en film som kan användas som introduktion. I skogen bakom Matildas hus bor filurerna. Men berätta inte det för någon, bara Matilda vet. Med filurernas hjälp lär vi oss de matematiska begrepp som är viktiga att grundlägga i förskoleklass, allt på ett lekfullt sätt som väcker nyfikenhet och intresse för matematik.

Innehåll

Inledning

I förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt sätt inspireras att använda matematik i många skiftande sammanhang.

Aktiviteter i förskoleklassen ska främja elevens intresse för att använda matematik i vardagen och få tilltro till sin matematiska förmåga. Eleven ska ges möjlighet att utveckla begrepp, upptäcka mönster, former och finna olika matematiska samband.

 

Målet med verksamheten

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 • Att väcka nyfikenhet och förståelse för olika delar inom matematiken.
 • Upptäcka hur man har användning för matematiken i sin vardag.
 • Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal.
 • Känna till några matematiska begrepp.

Våra egna mål

 • Känna igen och kunna namnge olika geometriska former.

 • Kunna jämföra storlek och beskriva jämförelsen i ord

 • Förstå begreppen hel och halv och veta att två halvor är en hel

 • Kunna upptäcka mönster, fortsätta påbörjade mönster och konstruera egna mönster

 • Förstå och kunna tillämpa begreppet ”lika många" samt förstå innebörden av tecknet =.

 • Kunna sortera föremål efter former färg, form, storlek osv

 • Kunna talens namn och ordning från 0 till och med 10

 • Kunna räkna ett visst antal föremål inom talområdet 0 – 10

 • Kunna koppla ihop talnamn, antal och tal

 • Kunna räkna vidare från något av de mindre talen upp till 10

 • Enkel problemlösning

 • Kunna använda sig av och förstå olika lägesord

 • Få en uppfattning om tid och tidsföljd

 • Förberedande matematiska begrepp. Vardagsord som har med tid, volym, massa och längd att göra. Jämföra och sortera enligt dessa.

 • Betydelsen av tecknen + och -.

Hur?

 • Eleverna ser en inledande film till varje arbetsområde, genomför praktiska aktiviteter med konkret material samt arbetar med de olika momenten i ett matematikhäfte. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: