Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En sekund i taget

Skapad 2020-04-07 09:10 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vad skulle du göra om du var ensam överlevande efter en stor katastrof? Den frågan ställs Hedvig, huvudperson i romanen "En sekund i taget", inför när hela hennes familj, alla hennes klasskompisar, hela henne stad, dör i feber. Hur ska hon klara sig själv, hon som inte klarar någonting? Vi läser boken tillsammans (läraren högläser och du hänger med i boken), diskuterar och svarar på frågor kring texten.

Innehåll

Dessa mål jobbar vi mot (Syfte)

Genom undervisningen ges du förutsättningar att:

  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift

  • läsa och analysera texter för olika syften

 

Detta kommer vi arbeta med (Centralt innehåll)

 

  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

  • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

 

Detta ska du kunna (koppling mellan centralt innehåll och kunskapskrav)

Läsa/lyssna på och förstå bokens handling med tema, motiv och budskap. 

Resonera i tal och skrift kring olika frågor som har med det lästa att göra.

Skriva en recension (med analys) av boken.

 

Bedömningsunderlag

 

Jag kommer att bedöma din recension, men även tittat på dina anteckningar kring de frågor du får kring det vi läst.

Du kommer att få göra ett läsförståelseprov när vi läst klart boken för att ytterligare visa din läsförståelseförmåga, även detta kommer att bedömas. 

Matriser

Sv SvA
En sekund i taget

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Sammanfatta det lästa
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Tolka och föra resonemang
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Kopplingar upphovsman och sammanhang
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva texter - recension
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: