Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelselek v.17-24

Skapad 2020-04-07 10:03 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Idrott och hälsa Svenska Matematik
Rörelselek Ma, idrott, Sv

Innehåll

Mål (kursplanens syfte)

 •  
 • Förstå lekregler, känna gemenskap, rörelse, samarbete, fysisk aktivitet och glädje.

 •  
 •  

 •  
 •  

Centralt innehåll (arbetsområde)

 

Se centralt innehåll nedan:

 

 

Arbetssätt

 
 • Flax v.17 Alla står på ett öppet fält på en rad. Räkna hur många armflax du gör medans du springer till andra sidan fältet. Pepparkakskull v.18  Barnen delar upp sig två och två i en ring, ett barn är han och ett barn ska jagas. Då den jagade vill rädda sig tar den armkrok och då får den tredje på motsatt sida springa.
 • skolgårdsorientering v.19 Det finns inplastade kartor av skolgården och barnen delas i grupper och får varsin karta med tex tre kryss markerade 1, 2 3 sedan ska de ta sig till de ställena. Enkel genomgång av kartan. Vuxna sprider ut sig och stöttar. Återsamling vid start.
 • Tipsrunda v.20 Finns 10 frågor med olika rörelseuppdrag, lämplig att göra i anslutning av skolgården. De är svarta på baksidan och finns i mappen Tipsrundor.
 • Ekorrmamman v.21  Vuxen går först barnen på rad gärna i skogsmiljö bakom sig. Vuxen säger stopp håller upp en hand och blundar,
 •  räknar till 10 och tittar sedan. Ekorrmamman står stilla på samma plats och ropar barnens namn på de barn hon ser. Alla andra får ett poäng. 
 • Familjen Olsson v.21Barnen står eller sitter i en ring de får en varsin siffra. Berätta en saga och varje gång deras nämns spring ett varv runt ringen.
 • Skatjakt v.22 göm silverbestick som finns längst ner i högra skåpet närmast fönstret i en plasthink. Tex på ödetomten. Låt barnen leta och räkna, samla en i taget.
 • 36 leken v.23 Finns en förklaring s.38 i utematteboken i glasskåpet på mattehyllan.
 • Hinderbana v.24 Använd material: koner, pinnar rockringar snören etc från boden.
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Bedömning (Kunskapskrav) 

 

Lyssna på instruktioner, följa regler, röra på sig och ha roligt.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: