Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft åk 1 vt2020

Skapad 2020-04-07 10:08 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3)
Vad är luft? Vi kan inte se luften eller ta på den. Ändå kan vi flytta på saker med luftens hjälp. Vi behöver luft i varje andetag.

Innehåll

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • utföra enkla experiment som handlar om luft tillsammans.
 • berätta om våra experiment och vad du lärt dig om luft.
 • skriva eller rita om experimenten samt berätta och jämföra med andra.

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • du deltar aktivt i experimenten samt diskuterar (i grupper/helklass) vad som händer.
 • skriva eller rita om experimenten i din NO-bok och jämföra med en kompis. 

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • att luft är något som tar plats, som kan göra motstånd och som kan sättas i rörelse.
 • att göra enkla experiment och ställa en hypotes.
 • att dokumentera dina experiment. 

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Vi kommer att ha genomgångar i helklass.
 • Vi gör undersökningar och experiment.
 • Vi läser faktatexter tillsammans.
 • Vi ser filmer om luft.
 • Vi lär oss att ställa hypoteser, utföra experiment och att fundera över resultatet.
 • Vi gör gemensamma dokumentationer av våra experimentet.
 • Vi ställer frågor och är nyfikna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: