Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

årets traditioner, f-klass

Skapad 2020-04-07 10:49 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Bild Historia SO (år 1-3) Biologi Svenska
Förskoleklassen arbetar under hela läsåret med de traditioner vi har i Sverige.

Innehåll

 

 

 

 

Mål (kursplanens syfte)

 

Vilka långsiktiga mål (förmågor) ska undervisningen behandla? 

 

Finns det förmågor i andra ämnen som kan ingå i arbetsområdet? 

 

 

 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.

 

 

 

 

 

Arbetssätt

 

Vi kommer att titta på kalendern i samlingarna och prata om dagens datum, månad och om det är en tradition knuten till almanackan.

 

Vi kommer att gå till skogen och följa vad som händer med träd, blommor och hur djuren beter sig.

 

Vi kommer söka information på internet.

 

Vi kommer att låta eleverna avbilda dessa traditioner i olika estetiska uttryck.

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning (Kunskapskrav) 

 

Eleven kommer bedömas genom att de visar att de aktivt deltar i diskussioner.

 

Eleven kommer bedömas genom att de aktivt deltar i arbetsuppgifternas genomförande.

 

Uppgifter

 • v.5 Vasaloppet

 • v.17, traditioner- valborg

 • v.17, traditioner- majblomman

 • v.13, påsk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: