Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 2

Skapad 2020-04-07 12:33 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Hur fungerar vår kropp? Vad är tyngdkraft och friktion? Vad betyder tyngdpunkt? Hur fungerar luften och dess egenskaper? Detta ska vi lära oss inom de naturorienterade ämnena under årskurs 2.

Innehåll

Genomförande:

 • Läsa faktatexter/texter och titta på bilder.
 • Skriva fraktatexter samt söka fakta.
 • Ha gemensamma diskussioner.
 • Arbeta praktiskt.
 • Göra undersökningar, t.ex. i rutschkanan ute på skolgården, röra oss på olika sätt osv.
 • Se filmer.

 • Laborationer

Bedömning:

Bedömningen sker i matrisen NO åk 1-3.

Läs kopplingar till läroplanens kunskapskrav

 

Detta kommer att bedömas genom:

- ditt deltagande i de olika aktiviteterna på lektionerna.

- genom att redovisa i text, bild och muntligt.

 

För att nå godtagbara kunskaper behöver du:

- berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen.

- förstå att vi kan påverka hur vi mår, genom bland annat sömn, mat och motion.

-visar att du förstår något av begreppen, genom att koppla begrepp med händelse (tex friktion till åkning i rutschkanan).

-nämna någon upplevelse av ljus eller ljud.

- utföra fältstudier och enkla undersökningar med kamrat- och/ eller lärarstöd.

- genomföra en undersökning och dra egna slutsatser samt göra en enkel dokumentation.

 

För att nå mer än godtagbara kunskaper behöver du: 

- kunna berätta om flera av människans kroppsdelar och sinnen. 

- kunna diskutera runt några faktorer som påverkar människors hälsa.

- kunna samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

- kunna berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

- utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

- kunna i det under­sökande arbetet göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Du ska dessutom dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussion och samtal.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: