Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskapstema

Skapad 2020-04-07 13:10 i Vintrosa förskola Örebro
Förskola
Vi jobbar med temat vänskap. Vi tycker att det är viktigt att barnen lär sig att visa hänsyn, att vara en bra vän och att ha respekt för varandra. Vi ökar förståelsen för allas lika värde och att bemöta medmänniskor på ett bra sätt. Detta leder till en tryggare barngrupp.

Innehåll

Bakgrund

Vänskap och förmåga att förhålla sig i ett socialt sammanhang, är ett ämne som alltid ligger med i planeringen. Det är hela tiden aktuellt. 

Empati, respekt och hänsyn är viktiga ledord för att alla barn ska
känna sig delaktiga och trygga i förskolan. 

 

 

 Mål

Våra mål med vänskapstemat är: 

 

Att jag förstår mina känslor och utifrån dessa förstår hur jag är en bra kompis.

 

 

 • att alla barnen ska förstå att alla är lika betydelsefulla.
 • att alla ska bemötas med respekt.
 • att alla barn ska ta hänsyn till andras behov och känslor.                                 
 • att alla barnen ska och kunna dela med sig av såväl uppmärksamhet som saker.
 • att alla i gruppen lär sig lösa konflikter på ett bra sätt.      
 • att alla får en ökad förståelse för vad trygghet innebär.

   

Metod

Såhär arbetar vi med temat i verksamheten för att nå våra mål:

 Vi som pedagoger sätter ord på barnens känslor, glad, ledsen, arg.

Vi sätter upp bilder på detta centralt vid samlingsrummet rummet med tecken, smiles och tummen upp, ner och stopphanden.

 1. Vi som pedagoger deltar i och iakttar leken för att ha möjlighet att hjälpa till med konfliktlösning.
 2. Vi ingriper i, diskuterar och förklarar vardagliga situationer.
 3. Vi kommer att läsa böcker om temat tex: kompisböckerna och böcker om känslor.
 4. Vi har samlingar kopplade till temat.
 5. Vi kommer att börja med känslorna, arg, ledsen och glad.
 6. Bamse, han är snäll och stark.
 7. Hur är man en bra vän?

 

  

 

 

Hur kommer vi gå till väga

 •  Vi börjar med känslorna, arg, ledsen och glad för att barnen ska kunna koppla dem med hur de känner. Vi har gjort bilder med en ledsen gubbe osv. barnen ska kunna gå fram och peka för att tydligt visa hur de mår/känner. Även så kommer vi diskutera under samling med barnen tex saker man kan bli glad, ledsen och arg utav och då sätta upp bilder på det.
 • Vi kommer med hjälp utav barnen ta reda på hur man är en bra vän. Vi kommer göra en kompis sol och sätta upp på väggen där vi sätter upp det barnen själva upplever som gör att man är en bra vän. Vi kan då vara närvarade och vid tillfällen hänvisa dem och påminna dem om hur man är en bra vän.

 

 Uppföljning och utvärdering

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: