Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism år 4, vt 2020

Skapad 2020-04-07 14:34 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 4 Fysik
Du kommer att lära dig mer om elektricitet och magnetism. Vad har vi för nytta av detta och hur fungerar det egentligen? Du kommer att praktiskt få lära dig mer om olika kopplingar och öva på att göra olika kopplingar med lampor och batterier.

Innehåll

Arbetssätt

 • Läsa texter
 • Titta på film
 • Genomgångar
 • Gemensamma undersökningar
 • Undersökningar både praktiskt och digitalt
 • Öva på begrepp och resonemang med hjälp av begreppskort, frågor och kooperativa övningar.

Bedömning

Följande kommer jag att titta på när jag bedömer dina kunskaper

 • Ditt praktiska arbete under lektionen
 • Resonemang i övningar och diskussioner under lektionstid
 • Laborationsrapporter - dokumentation av dina undersökningar
 • Läxförhör

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Elektricitet och magnetism, år 4 vt 2020

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Genomföra undersökningar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Använda utrustning
Du på ett GANSKA BRA sätt använda olika komponenter för att koppla olika kretsar.
Du på ett BRA sätt använda olika komponenter för att koppla olika kretsar.
Du på ett MYCKET BRA sätt använda olika komponenter för att koppla olika kretsar.
Dokumentation
Du kan på ett ENKELT sätt skriva om hur du gjort dina undersökningar, vad du sett och vad du kommit fram till.
Du kan på ett UTVECKLAT sätt skriva om hur du gjort dina undersökningar, vad du sett och vad du kommit fram till.
Du kan på ett VÄLUTVECKLAT sätt skriva om hur du gjort dina undersökningar, vad du sett och vad du kommit fram till.
Begrepp
Du har BASKUNSKAPER om elektricitet och magnetism. Du kan beskriva och ge exempel med hjälp av begreppen på ett GANSKA BRA SÄTT.
Du har GODA KUNSKAPER om elektricitet och magnetism. Du kan förklara och ge exempel med hjälp av begreppen på ett BRA SÄTT.
Du har MYCKET GODA KUNSKAPER om elektricitet och magnetism. Du kan förklara och ge exempel med hjälp av begreppen på ett MYCKET BRA SÄTT.
Resonemang
Du kan på ett ENKELT sätt resonera kring hur elektriska kretsar och magneter fungerar.
Du kan på ett UTVECKLAT sätt resonera kring hur elektriska kretsar och magneter fungerar.
Du kan på ett VÄLUTVECKLAT sätt resonera kring hur elektriska kretsar och magneter fungerar.
Historiska upptäckter
Jag kan ge NÅGOT exempel på hur vardagslivet förändrats i och med att vi uppfann elektricitet och magnetism.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: