Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden 1719 - 1792

Skapad 2020-04-07 16:41 i Granbergsskolan F-6 Bollnäs
Grundskola 6 Historia
Det här arbetsområdet handlar om en unik period i Sveriges historia. Karl XII är död, och folket är trötta på krig och kungligt envälde. Du ska få besöka frihetstiden, en tid mellan åren 1719 och 1792.

Innehåll

Målet med undervisningen är

 • utveckla förmågan att använda en historia för att förstå dåtid och nutid (tidsperioder, händelser m.m)
 • utveckla förmågan kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
 • utveckla förmågan att reflektera hur historiska händelser har påverkat dagens samhälle
 • utveckla förmågan att använda och förstå historiska begrepp

Målet med arbetsområdet är att du

 • ska kunna grundläggande fakta om hur det var att leva under Frihetstiden
 • ska kunna jämföra livet under Frihetstiden med andra historiska perioder
 • ska kunna förstå varför ståndssamhället började lösas upp och ha kännedom om de politiska partierna som bildades
 • ska kunna grundläggande fakta om de regenter som styrde Sverige under Frihetstiden

 

Så här ska vi arbeta...

Vi kommer att 

 • läsa olika slags texter. Vi använder Clio samt böcker
 • göra arbetsuppgifter kopplade till texterna
 • göra olika slags quiz
 • se filmer och videoklipp
 • resonera, samtala om och reflektera kring texter och filmer

 

Avslut

 • "På minuten" om 1700-talet. Du får ett ämne som du samlar information om. Använd anteckningar, Clio, böcker, nätet... Förbered en presentation inför klassen som ska vara en minut lång (se under uppgift)
 • Skriftlig slutuppgift

Uppgifter

 • Ämnen till På minuten 1700-talet

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Frihetstiden

E
C
A
Faktakunskaper
Vilka baskunskaper du har om Frihetstiden, hur folket levde, vad som hände och vilka viktiga personer som levde då.
Du har baskunskaper om hur det var på Frihetstiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var på Frihetstiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var på Frihetstiden och om historiska händelser och personer.
Jämföra
Du kan nämna några spår av Frihetstiden i vårt samhälle.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Begrepp och källor
Du använder historiska begrepp och historiska källor vi stött på / tränat på både muntligt och skriftligt.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: