Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2020-04-08 08:51 i Granbergsskolan F-6 Bollnäs
Egenskaper hos syror och baser.
Grundskola 5 Kemi
Hur vet jag om ett ämne är surt eller basiskt? Är det farligt att undersöka syror och baser? Hur kan vi undersöka om något är surt eller basiskt? I detta arbetsområde kommer vi arbeta med egenskaperna hos syror och baser, syror och baser som finns runtomkring oss i vardagen och hur de påverkar vår miljö på olika sätt.

Innehåll

Vi kommer jobba på följande sätt:

 • Läsa i "Boken om fysik och kemi"
 • Se på filmer om kemi, syror och baser.
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner kring frågor som rör kemi, miljö, hälsa och samhälle. Exempelvis miljöpåverkan genom försurning samt om farliga ämnen och deras märkning.
 • Lära dig olika begrepp som har med arbetsområdet att göra, såsom; syra, bas, neutral, pH-värde, pH-skala, indikator.
 • Genomföra enkla undersökningar, där du kommer att träna dig på att planera din undersökning och använda utrustningen på ett säkert sätt.
 • Dokumentera dina undersökningar i text och bild där tränar vi på att dokumentera med hjälp av olika begrepp.
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner kring undersökningarna. Du kommer att få jämföra dina och andras resultat, samt ge förslag som kan förbättra undersökningen och lyssna på hur andra tänker.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Planera och skriva systematiska undersökningar
 • Använda material, utrustning på ett säkert sätt.
 • Jämföra dina och andras resultat och samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du planerar och genomför undersökningar som redovisas och bedöms utifrån hur väl du genomför och dokumenterar din arbetsgång samt slutligen drar slutsatser kring ditt och andras resultat.
 • Du deltar vid samtal och diskussioner, ställer egna frågor och framför dina åsikter.
 • Du  använder dig av de begrepp som du har lärt dig, för att beskriva och förklara olika kemiska samband.
 • Du genomför de uppgifter, undersökningar och bedömningsuppgifter som du får under arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: