Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden formar och formas

Skapad 2020-04-08 09:18 i Vollsjö skola Sjöbo
Arbete i SO om jorden och hur den formas och förändras. Vi ska över en period på 2 veckor inhämta kunskap kring: - jordens olika lager - jordens omloppsbana - jordens resurser - centrala begrepp
Grundskola 4 – 6 Geografi SO (år 1-3)
Hur gick det egentligen till när jorden skapades, vilka tecken kan man se på detta idag och vad innebär olika typer av naturkatastrofer för oss?

Innehåll

När vi läst klart ska du kunna:

 • Rita upp jordklotets tre olika lager och namnge dessa.
 • Förklara vad som händer när kontinentalplattorna rör sig eller krockar och vilka naturkatastrofer eller förändringar av jordytan som detta kan ge upphov till.
 • Visa på en jordglob var de olika världsdelarna och världshaven är placerade.
 • Visa på en jordglob var ekvatorn ligger.
 • Förklara centrala ord som är av betydelse för ämnesområdets sammanhang och helhet.

Detta kan du lära dig genom att:

 • Vara aktiv under lektionerna.
 • Delta muntligt i diskussioner.
 • Skriva texter, illustrera och göra kopplingar till egna erfarenheter.
 • Söka och återberätta inläst fakta eller film.

Vi kommer använda oss av följande material:

 

        Clio online

        Egna erfarenheter

        Händelser i världen

        Olika texter 

        Filmer

     

 

Centralt innehåll

- Jordytan och på vilket sätt den formas och förändras.

- Kontinenter och världsdelar, världshav

 

- Centrala begrepp som krävs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6

Matriser

SO Ge
Jorden formar och formas

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ge E 4-6 Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Ny aspekt
Ge 4-6 Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande
eleven kan på ett enkelt sätt förklara hur jorden är uppbyggd och formas
eleven kan på ett utvecklat sätt förklara jordens uppbyggnad och använder då relevanta begrepp
eleven kan på ett utvecklat sätt förklara jordens uppbyggnad och använder sig av relevanta begrepp. Eleven kan också redogöra för konsekvenser av människans påverkan genommarkutnuttjande
Ny aspekt
naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
eleven kan på ett enkelt sätt redogöra för plattektonik och/eller erosion
eleven kan på ett utvecklat sätt redogöra för plattektonik och/eller erosion
eleven kan på ett utvecklat sätt redogöra för plattektonik och erosion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: