Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön flagg Björnen 2020

Skapad 2020-04-08 14:20 i Hyddans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Grön flagg Björnen VT 2020

Innehåll

Grön flagg Björnen 2020

 

Verksamhetsmål för Hyddan utifrån Grön flagg https://www.hsr.se/gron-flagg:

- Livsstil och hälsa

- Konsumtion och resurser 

- Skräp och avfall  

 

Prioriterade läroplansmål för Björnen:

  • "Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling"

 

Björnens prioriterade mål:

 - Barnen skall få en förståelse över vikten av att röra på sig och utveckla sin grovmotoriska förmåga

 - Barnen skall få en förståelse för att äta nyttigt men samtidigt vara mån om miljön och våra resurser 

 - Barnen skall få en förståelse för att ta tillvara på resurser och en inblick i kompostering och dess kretslopp

 

Planerade insatser:

Utifrån livsstil och hälsa: Upptäcka och erfara rörelseglädje. Frukt och grönt

Utifrån konsumtion och resurser: Närodlat, odla inne och på vår gård på olika sätt

Utifrån skräp och avfall:  Sopsortering utifrån sopsamlarmonster med fokus på Kompostina https://www.mittavtryck.se/sopsamlarmonster/ 

 

Förväntade effekter:

- Vi tror att barnen känner en glädje över att erövra grovmotoriska utmaningar 

- Vi tror att barnen i större utsträckning får en förståelse för odlingsporcesser men också att de vågar smaka på nya råvaror

- Vi tror att barnen till en viss del får förståelse för hur kompostering fungerar 

Metodval:

För att se om de förväntade effekterna uppnås kommer vi observera, dokumentera och reflektera kring verksamheten, både i vardagen, på reflektionsstunder och på Unikum. Vi kommer även att återkoppla arbetet till barnen genom att sätta upp pedagogisk dokumentation på olika sätt, som möjliggör för barnen att reflektera. Genom att vara härvarande, lyssna in och samtala med barnen kan vi också se om de önskade effekterna uppnås. Detta gör också att vi får syn på vad som funkar bra respektive mindre bra vilket är en grund för fortsatt arbete.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: