Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa egen hiphop-låt

Skapad 2020-04-08 14:38 i Stamgärde skola Åre
Skapa en egen hiphoplåt i GarageBand
Grundskola 4 – 6 Musik
Vi ska under ett antal veckor jobba med att skapa en egen hiphop-låt. Vi kommer att lära oss att skriva en raptext med hjälp av rim, samt hur man kan göra egen musik i appen GarageBand.

Innehåll

1. Förväntat resultat

När vi är färdiga med arbetsområdet förväntas du kunna: 

 • Bidra med idéer och text till en hiphop-låt
 • Förstå vad ett rim är, och hur rim kan användas i en låttext
 • Skapa musik med hjälp av digitala verktyg
 • Använda loops för att skapa musik
 • Framföra låten genom ett uppträdande eller genom inspelning

 

2. Undervisning och övning

 

Under lektionerna kommer du få öva på att skriva en egen raptext i en grupp på 2-3 elever.

Du kommer även få lära dig vad som kännetecknar ett rim, och hur det kan användas i en låttext.

Du kommer även få lära dig om loops, och hur du kan skapa musik med hjälp av loops i appen GarageBand.

 

3. Examinationsuppgifter

Redovisningen sker genom att din grupp framför låten inför klassen, eller spelar

in låten och sedan spelar upp den inför klassen eller mig. 

 

4. Bedömning

Du bedöms fortlöpande. För att nå godkänd nivå behöver du:

 • Närvara på lektionen och aktivt bidra till gruppens text och musik 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
  Mu  C 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
  Mu  C 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
  Mu  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  C 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  C 6
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
  Mu  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  A 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: