Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-04-08 15:20 i Förskolan Alma Östhammar
Förskola
Vi kommer att introduktionerna arbetet med hållbar utveckling under v. 16-18 i barngruppen.

Innehåll

 

Bakgrund och syfte

Vi vill lära barnen att ta hand om våran jord, djur och natur och vara rädda om sig själv och varandra.

Det står i läroplanen att vi ska undervisa barnen i hållbar utveckling.

 

 

 

Mål

Barnen ska få en förståelse och delaktighet när det gäller hållbarhet.

Kompostering och annan återvinning.

Att barnen ser att det går att skapa med återvunnet material

Jordens resurser är inte oändliga.

Att barnen lär sig att det är viktigt med en god hygien. Som t.ex. tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket.

Att vi förklarar och visar på att det är viktigt med hälsa och rörelse.

Hur vi är mot varandra, djur, träd och jorden.

 

Metod

Vad ska vi göra?

Vi utgår från vårat tema om dinosaurie

Sopsortering och plockar skräp.

Vattnets kretslopp på olika sätt t.ex slutet kretslopp

Sopsamlarmonsterna,

Tittar på ur program om temat.

Sår frön, skapar med återvunnet material, rör på oss både ute och inne.

Gör varandra uppmärksamma varför och hur vi ska hushålla med jordens och även förskolans resurser.

 

Hur ska vi göra?

Vi har undervisning framförallt på förmiddagen även under hela dagen.

I hela gruppen barn men även i mindre grupper.

Alla pedagoger har ansvar för olika ansvarsområden.

Vi pratar om att ta vara på förskolans leksaker och inventarier. Och att träna på att bara ta så mycket mat på tallriken som man orkar äta upp.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

Vad och hur ska vi dokumentera?

Unikum inlägg på våran undervisning. Samtal med barnen om deras tankar och hur de uppfattar det vi lärt oss. Sätter upp på väggen barnens egen dokumentation. 

Vem dokumenterar och när? 

Alla pedagoger har ansvar för dokumentation. 

Analys och reflektion

Reflektionsfrågor som besvaras i rutan för analys och reflektion och inte här i planeringen.

Hur gjorde vi?

Hur blev det?

Vilket lärande såg vi?

Vad behöver ändras till nästa gång?

-        

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: