Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi planterar

Skapad 2020-04-09 10:38 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
Odling
Förskola
Under våren vill vi tillsammans lära oss mer om naturens kretslopp. Från jord och frö till planta.

Innehåll

Bakgrund

Vi är en barngrupp på 21 barn i åldrarna 4-5 år. Under vårens första del har vi haft tema återvinning. Vi har undersökt att vissa sopor som vi återvinner kan bli till jord. Vi vill gå vidare i temat och se vad man kan använda jorden till för att barnen ska få möjlighet att se hela kretsloppet.  

Bokstavsdetektiven kommer att ge oss frö att plantera.

Under våren kommer vi att odla tillsammans med barnen och vi väljer olika frön som solrosor, tagetes från tidigare säsong och sockerärtor.

Vi vill tillsammans upptäcka och undersöka vad som händer med frön när man sår dem. Vad händer från det att vi stoppar ner frön i jorden till att det kommer upp något ur jorden?

Vi vill undersöka vad som händer under tiden, att den behöver jord, vatten, sol och syre för att kunna växa.

 

Syfte /Mål

  • Att vi utforskar hur frön och grödor är något som lever och växer. Värnar man om fröet och ger den det den behöver så växer den upp och blir en planta som sedan blir en gröda som man kan äta.
  • Att värdesätta våran natur och vad den ger oss.
  • Gruppen får ett gemensamt ansvarsområde genom att se till så att fröna får vatten, syre, solljus så att de överlever.
  • Vi diskuterar om vad som händer under tiden och vi har införskaffat böcker om odling som vi tittar i och ser om det händer något hos oss.
  • Att skapa gemenskap och ett gemensamt uppdrag. Vi har alla samma mål att få dessa grödor att växa. Detta stärker samarbetet i gruppen.

 

Metod /Material

  • Vi använder oss en tankekarta: Vad behöver frö för att kunna växa?
  • Vi hittar inspiration och tips i barnböcker och film.
  • Vi använder oss av mjölkkartonger, som vi klippt av och sparat bottnen. i dom sår vi tagetes.
  • Vi använder oss av plastfickor sår vi solrosor, så vi kan se vad som händer i jorden innan fröet kommer upp till ytan.
  • Vi använder pallkragen på lilla gården till sockerärtor.

 

Dokumentation

 Vi skriver ner barnens tankar och reflektioner.

Vi tar bilder tillsammans med barnen för att göra processen tydlig.

Vi använder stora anslagstavlan till att sätta upp bilder och barnens reflektioner.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
    Lpfö 18
  • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: