Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moment 3 SV/SVA ÅK 6 VT20

Skapad 2020-04-09 10:32 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi fortsätter med tema sociala medier men hoppar tillbaka i tiden och läser om utsatthet i andra former.

Innehåll

Läsförståelse och berättande text

V. 16 Vi startar med att läsa den klassiska berättelse om flickan med svavelstickorna. 

Läsförståelsefrågor, arbete med begrepp.

Mål, syfte och hur vi ska genomföra momentet finns i den Power Point vi använder oss av. 

Ni skriver sedan en egen berättelse med tema utsatthet. Vi fortsätter med att plocka in sociala medier. 

Texten ska vara berättande och vi kommer att gå igenom vad det innebär under dessa veckor. 

Bedömningen ser ni nedan

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris berättande text

E
C
A
Innehåll
Begripligt innehåll. * Berättelsen har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften. Enkla gestaltande beskrivningar i enkel handling. * enkla gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer finns. * händelser räknas upp och utvecklas något.
Relativt tydligt innehåll. * Berättelsen har ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften. Utvecklade gestaltande beskrivningar utvecklad handling. * utvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer finns. * händelser återges och upplevelser förmedlas i viss mån.
Tydligt innehåll. * Berättelsen har ett tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften. Välutvecklade gestaltande beskrivningar välutvecklad handling. * välutvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer finns. * upplevelser förmedlas och utvecklas/värderas.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. * Berättelsens händelseförlopp är i huvudsak sammanhängande och begripligt t.ex. genom inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering.
Relativt väl fungerande struktur. * Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och relativt väl strukturerat t.ex. genom inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering. * texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men, så att.
Väl fungerande struktur. * Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och väl strukturerat t ex genom en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. * texten är uppbyggd med hjälp av fler och varierade sambandsord.
Språk
Viss språklig variation * Ordvalet uppvisar viss variation.
Förhållandevis god språklig variation. * Ordvalet är förhållandevis varierat.
God språklig variation. * Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med viss säkerhet. * Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. * Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med relativt god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. * Relativt få stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med god säkerhet. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. * Få stavfel finns.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: