Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hembygden Trönödal - Söderhamns kommun - Hälsingland

Skapad 2020-04-09 11:17 i Trönö skola Söderhamn
Att leva i närområdet. Hur är det nu? Hur var det förr?
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Att leva i närområdet! Hur är det att leva och bo där vi bor? Hur är det nu? Hur var det förr?

Innehåll

Våra mål med undervisningen

 • Känna till och kunna jämföra hur det är att leva och bo (levnadsvillkoren) på hemorten förr och nu.
 • Känna till några samhällsfunktioner, yrken och verksamheter i närområdet.
 • Känna till hur naturen och miljön runt omkring oss påverkar vårt sätt att leva och bo.
 • Känna till kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Arbetsgång och arbetssätt

I strukturen Pussel använder vi oss av hem- och expertgrupper. I denna struktur blir varje elev expert inom ett område och får sedan dela med sig av detta till sin hemgrupp. Eleverna delar på så sätt med sig av sin kunskap och lär sig av varandra. Ett positivt ömsesidigt beroende skapas då enbart en elev i varje hemgrupp är expert på sitt område.

 • söka information
 • titta på kartor
 • filmer
 • intervjua en familjemedlem eller vän som kan berätta om hur det var förr.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: