Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner

Skapad 2020-04-09 11:36 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 6 Kemi
Det här arbetsområdet handlar om kemiska reaktioner. En kemisk reaktion är när atomer eller molekyler sätts ihop med varandra på nya sätt och bildar nya ämnen. Kemiska reaktioner sker både i vår omgivning men också i vår kropp.

Innehåll

Du kommer att få lära dig:

 • vad som menas med en kemisk reaktion,
 • något om matens innehåll och hur man kan gör den hållbar,
 • hur det går till när nya ämnen bildas,
 • något om eld, fotosyntes, förbränning och om plast, och 
 • några viktiga upptäckter inom kemiområdet.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa och diskutera kapitlet "Kemiska reaktioner" i Boken om kemi och fysik sidan 104-119.
 • Arbeta med uppgifter i arbetsboken sidan 52-57.
 • Träna på begrepp som hör till arbetsområdet.
 • Titta på filmer och diskutera dem.
 • Gör praktiska uppgifter.

Så här kan du visa dina kunskaper:

 • Delta i diskussionerna i klassrummet.
 • Göra de praktiska och teoretiska uppgifterna.
 • Göra ett prov i slutet av arbetsområdet. 

Uppgifter

 • Prov i kemi

 • Prov i kemi

 • Prov tisdagen den 21 april

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kunskapsmatris till arbetsområdet "Kemiska reaktioner"

Insats krävs
E
C
A
Samtala och diskutera
- Samtala och diskutera kring hur plasten påverkar miljön.
Du har ännu inte visat att du når upp till E-nivå på den här delen av kunskapskravet i kemi.
Du kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter om hur plasten påverkar miljön, på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter om hur plasten påverkar miljön, på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter om hur plasten påverkar miljön, på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller bräddar dem.
Använda information
- Värdera informationen i olika källor och kunna använda den i en argumenterande text om fördelar eller nackdelar med olika livsmedel.
Du har ännu inte visat att du når upp till E-nivå på den här delen av kunskapskravet i kemi.
Du kan använda naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas
Du kan använda naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett bra sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett mycket bra sätt hur informationen och källorna kan användas.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
- Genomföra och dokumentera enkla experiment.
Du har ännu inte visat att du når upp till E-nivå på den här delen av kunskapskravet i kemi.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du dokumenterar dina undersökningar i text och bild.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Du dokumenterar dina undersökningar med tydliga texter och bilder.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du dokumenterar dina undersökningar på ett tydligt och strukturerat sätt i text och bild.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
- Jämföra resultat och ge förslag på vad det är som gör att resultaten blir olika.
Du har ännu inte visat att du når upp till E-nivå på den här delen av kunskapskravet i kemi.
Du jämför dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på. Du bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du jämför dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på. Du ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du jämför dina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på. Du ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Kemiska sammanhang
- Vad som menas med en kemisk reaktion och hur det går till när nya ämnen bildas.
Du har ännu inte visat att du når upp till E-nivå på den här delen av kunskapskravet i kemi.
Du har baskunskaper om vad som menas med en kemisk reaktion och hur det går till när nya ämnen bildas. Du ger exempel på och beskriver detta och använder då kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om vad som menas med en kemisk reaktion och hur det går till när nya ämnen bildas. Du förklarar och visar på enkla samband inom detta och använder då kemins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om vad som menas med en kemisk reaktion och hur det går till när nya ämnen bildas. Du förklarar, visar på enkla samband och något gemensamt drag inom detta och använder då kemins begrepp på ett mycket bra sätt.
Fotosyntes & förbränning
- Hur fotosyntesen fungerar och vad som händer när något brinner.
Du har ännu inte visat att du når upp till E-nivå på den här delen av kunskapskravet i kemi.
Du kan på ett enkelt sätt diskutera hur luft och vatten hänger ihop med fotosyntes och förbränning.
Du kan på ett utvecklat sätt diskutera hur luft och vatten hänger ihop med fotosyntes och förbränning.
Du kan på ett välutvecklat sätt diskutera hur luft och vatten hänger ihop med fotosyntes och förbränning.
Kemiska samband & hållbar utveckling
- Matens innehåll och olika metoder att förlänga matens hållbarhet.
Du har ännu inte visat att du når upp till E-nivå på den här delen av kunskapskravet i kemi.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om matens innehåll och olika metoder för att förlänga matens hållbarhet, kan du koppla ihop det med några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och till relativt underbyggda resonemang om matens innehåll och olika metoder för att förlänga matens hållbarhet, kan du koppla ihop det med några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och till relativt underbyggda resonemang om matens innehåll och olika metoder för att förlänga matens hållbarhet, kan du koppla ihop det med några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: