Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten - djur nära och i Mälaren

Skapad 2020-04-09 12:47 i 123451 Förskolan Tantolunden Stockholm Södermalm
Vatten påverkar vår existens och vi påverkar vattnet. Vi vill koppla tema vatten kring hållbar utveckling och de globala målen. Vad vet barnen om vatten?
Förskola
Vi har valt att arbeta med tema vatten då det väcker intresse hos barngruppen.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Vi har valt tema vatten för att det tilltalar de flesta barnen och väcker deras nyfikenhet att forska vidare livet kring vatten. På en av spaningarna uppmärksammade vi ett par änder och barnen pratade om vilka djur som levde nära och i Mälaren. 

 

 

METOD

Vi arbetar, till att börja med, ett par dagar i veckan. Vi uppmärksammar vatten i närområdet och observerar vilka djur som befinner sig i närheten. 

 

MÅL

 Vårt mål är att väcka barnens nyfikenhet kring ämnet hållbarhet och att barnens engagemang 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar med bilder, samt med reflektion och få se och planera utifrån barnens intressen. 

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vid varje pass återkopplar vi vad vi gjort tillfället innan

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: