Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora björn Jasmine v. 16-24

Skapad 2020-04-09 13:55 i Skandinaviska stiftelsen för utbildning Förskolor
Förskola
Planeringen är från veckan 16 till och med vecka 24. Vår tema är Språk och Natur med fokus på utomhuspedagogik. Det vi ska ha i tankarna under onsdagar, då vi har barnens val är att det ska ha sin fokus på Teknik och Digitalisering.

Innehåll

 

Vecka 16

Måndag

Vi inleder vår projekt med att prata om fåglar under samlingen. Vi tittar på ett kort avsnitt av mamma mu och kråkan (välj avsnitt själv).  Vi pratar med barnen efteråt om klippet, vart bor kråkan? Hur ser kråkan ut? Vilka fåglar känner vi till?

(För Information se: drive-naturskolan-fåglar vid matbordet och drive-naturskolan-foto på fåglar vid fågelmatning). 

 

Syfte: 

 • öka deras förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur. 

 

Aktiviteter efter mellanmål, tillsammans med lilla Björn. På lilla björn, är planeringens fokus på, babblarna. Vi utgår ifrån babblarnas funktioner. 

 

https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Broschyrer/Jag%20vill%20veta/Liten_0703.pdf

 

Babba: gillar språk. Vi läser tillsammans med barnen en valfri bok och diskuterar med barnen kring boken vi har läst ( bok: Petter och hans fyra getter eller varför gråter pappan). 

 

Syfte: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Tisdag

Vi arbetar under samlingen med veckans bokstav, vilket är bokstaven, S. Under samlingen pratar vi även om hur den låter och ser ut sen så målar får barnen måla den bokstaven. Den pedagogen som håller i  samlingen kan TAKK används även detta som stöd. Syfte: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Aktivitet efter mellanmål: vi repeterar veckans ord vi har utifrån veckans bokstav, som exempel sol eller söndag? Vi visar eventuellt bilder på dessa ord. 

 

Syfte: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.Onsdag

Under samling vi ska visa första avsnittet (Stopp min kropp) och sedan ska vi ha en diskussion om vad det handlar om. Stopp min kropp! Vi börjar jobba med att stärker barnens integritet. Att säga stopp, nej och sluta. De får att förstå att det är okej att säga nej när något inte känns okej. Samt att lära barnen acceptera ett nej. Att sluta när man hör stopp, nej och sluta.

 

Syfte

 • Att öka barns medvetenhet om sin egen integritet. 

 • Att stärka barnets kunskap om rätten till sin egen kropp.

 

 Integritet för oss är att varje barn och vuxen bestämmer över sin kropp och är medveten om att de har rätt att säga nej om det är något de inte vill. Det är som lika viktigt är det att respektera ett nej ifrån någon annan.

 

Mål

 • Att ge barnen verktyg för att öka sin självkänsla och kunna hantera situationer där de behöver kunna säga ifrån. I den nya läroplanen 2018 kommer integritet synliggöras som ett nytt mål.  

Koppling till läroplan Lpfö 18 

• Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

 

Efter vi har varit ute så går vi in och har samling. 

Efter samlingen har vi barnens val. Där får barnen välja mellan olika alternativ t.ex pyssla, rita, måla, spel spel, blueboten eller kolla film. 

 

Syfte:

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

 

Aktivitet efter mellanmål: denna eftermiddagen ska vi fokusera på olika kombinationer och mönster. Ett exempel är att leka med pussel eller memory tillsammans med barnen. 

 

Torsdag

Under torsdagen är det fokuset på läsningen eller så kan gruppen gå till biblioteket. Planera utifrån vilken tid, det passar bäst att gå till biblioteket. Men först repetera måndagens ämne, mamma mu och kråkan. Vad handlade det om,  vem är kråkan? (För Information se: drive-naturskolan-fåglar vid matbordet och drive-naturskolan-foto på fåglar vid fågelmatning). Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla.

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

Aktivitet efter mellanmål: vi pratar om olika former och letar tillsammans med barnen ute eller inne, om vi hittar något som är stort eller litet. Vi för en diskussion mellanskillnaden om dessa saker vi har samlat.

 

 Syfte:

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.Fredag 

Efter en kort samling finns två alternativ. Antingen en utflykt, där barnen får hitta bokstäver i naturen eller skapa bokstäverna av material som vi hittar. Gruppen kan då istället pyssla med olika tekniska saker. 

 

Syfte:

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen. 

 

Aktivitet efter mellanmål: vi fortsätter att prata om skillnaden mellan begreppet stort och litet. Vi visar konkreta exempel, tex med  stor bilar och små bilar. 

 

Syfte:

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.
Vecka 17

Måndag

När vi har haft samling, går vi ut. Vi pratar om fåglar och räknar fåglarna tillsammans, eventuella skillnader tas upp. Skillnader som, storleken på fågeln tas upp. Vi tar gärna en bild på en fågel vi såg medan vi var ute, för att sedan prata om den gemensamt. (Germund.S. Naturpedagogik .s 78)

 

 

Syfte:

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 

Aktiviteter efter mellanmål: tillsammans med lilla Björn. På lilla björn, är planeringens fokus på, babblarna. Vi utgår ifrån babblarnas funktioner. 

 

Bibbi:gillar matematik. 

 

Vi tar fram siffror 1-10  och räknar tillsammans med barnen. Vi visar hur siffrorna ser ut och hur vi räknar dessa. 

Syfte: 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla.Tisdag

Vi arbetar under samlingen med veckans bokstav, vilket är bokstaven, T. Under samlingen pratar vi även om hur den låter och ser ut. Om den pedagog som håller i samlingen kan TAKK används även detta som stöd. Syfte: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Aktiviteter efter mellanmål: Vi pratar om olika former, ex: cirkel och triangel även hel och halv. 
.                 

 

Syfte:

 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla.Onsdag

 

Under samling vi kommer att läsa boken.  https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Broschyrer/Jag%20vill%20veta/Liten_0703.pdfEfter vi har varit ute så går vi in och har samling. 

Efter samlingen har vi barnens val. Där får barnen välja mellan olika alternativ t.ex pyssla, rita, måla, spela spel, bluebot eller kolla film. 

 

Syfte:

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

 

Aktivitet efter mellanmål: vi fortsätter att prata om former. Denna gång ligger vår fokus på hel och halv. Visar barnen vad är hel och innebär en halva. 

Syfte:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas. 

 

Torsdag

Under torsdagen är fokuset på läsningen, vi kan gå till biblioteket. Men innan detta repeteras ämnet från måndagen. Vad pratade vi om? Vilken fågel såg vi när vi var ute i måndags (visa bilden ni tog). Vilka skillnader var det vi såg på fåglarna? Vilken form av näbb hade fågeln?  Kråkan som är allätare har en kraftig och allroundnäbb medan domherre som är frö- och bärätare har en kort och kraftig näbb (Germund.s Naturpedagogik.s 83). 

 

 

Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla.

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.Aktivitet efter mellanmål: vi pratar om begreppet stor och liten. Vi tar en föremål som är stort och ett som är litet. Vi pratar om skillnaden repetion.

 

Syfte: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.Fredag 

Efter en kort samling finns två alternativ. Antingen en utflykt, där barnen får hitta bokstäver i naturen eller skapa bokstäverna av material som vi hittar. 

 

Syfte:

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen. 

Aktivitet efter mellanmål: pyssel: vi klipper långa och korta ramsor men även cirklar som vi klistrar på ett papper, för att få en repetition på begreppen vi har pratar om under veckan. 


Vecka 18

Måndag

Vilka fåglar finns det? Lövsångare, rödstjärt, stenskvätta, ladusvala, kråka, koltrast och  domherre. Vi visar bild på de olika fåglarna, för lättare se skillnader och likheter. Vi frågar om barnen har sett någon av dessa fåglar? Vi pratar nu även om vart fåglar bor. 

(För information se: drive-naturskolan-foto på fåglar vid fågelmatning)

Syfte: 

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 

Aktiviteter efter mellanmål: tillsammans med lilla Björn. På lilla björn, är planeringens fokus på, babblarna. Vi utgår ifrån babblarnas funktioner. 

 

Bobbo: gillar rörelser. 

 

Aktivitet: vi pratar med barnen om musik och frågar vilka dem känner till (Markus och matinus, Danny brukar vara populära) vi sätter på en låt barnen gillar och vi dansar till den tillsammans. 

 

Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla. 

 

Tisdag

Vi arbetar under samlingen med veckans bokstav, vilket är bokstaven, U. Under samlingen pratar vi även om hur den låter och ser ut och sen får barnen måla den bokstaven. Om den pedagog som håller i samlingen kan TAKK används även detta som stöd. 

 

Syfte: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Aktivitet efter mellanmål: Vi tränar tillsammans med barnen. Vi sätter på Bamses lilla gympapass (finns på youtube). 

 

Syfte: 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla. 

 

Onsdag

Under samling vi ska visa andra avsnittet (Stopp min kropp) och sedan ska vi ha en diskussion om vad det handlar om. Stopp min kropp! Vi börjar jobba med att stärker barnens integritet. Att säga stopp, nej och sluta. De får att förstå att det är okej att säga nej när något inte känns okej. Samt att lära barnen acceptera ett nej. Att sluta när man hör stopp, nej och sluta.

 

Syfte

 • Att öka barns medvetenhet om sin egen integritet. 

 • Att stärka barnets kunskap om rätten till sin egen kropp.

 

 Integritet för oss är att varje barn och vuxen bestämmer över sin kropp och är medveten om att de har rätt att säga nej om det är något de inte vill. Det är som lika viktigt är det att respektera ett nej ifrån någon annan.

 

Mål

 • Att ge barnen verktyg för att öka sin självkänsla och kunna hantera situationer där de behöver kunna säga ifrån. I den nya läroplanen 2018 kommer integritet synliggöras som ett nytt mål.  

Efter vi har varit ute så går vi in och har samling. 

Efter samlingen har vi barnens val. Där får barnen välja mellan olika alternativ t.ex pyssla, rita, måla, spela spel, bluebot eller kolla film. 

 

Syfte:

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

 

Aktiviteter efter mellanmål: vi introducerar barnen för dans stopp. Vi väljer valfri låt. 

 

Syfte: 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla. Torsdag

Under torsdagen är det fokus på läsning, om möjlighet finns går vi till bibliotek. Men innan dess, repeteras måndagens ämne. Kommer barnen ihåg vilka fåglar vi hade framme. Var fåglarna svarta eller vit och röda? (För information se: drive-naturskolan-foto på fåglar vid fågelmatning)

 

Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla. 

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Aktivitet efter mellanmål: vi tillbringar dagen ute och leker kurragömma. 

 

Syfte: 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla. 

 

Fredag 

Efter en kort samling finns två alternativ. Antingen en utflykt, där barnen får hitta bokstäver i naturen eller skapa bokstäverna av material som vi hittar. Eller så ligger fokus på teknik. Gruppen kan då istället pyssla med olika tekniska saker

 

Syfte:

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen. 

Aktivitet efter mellanmål: vi sätter igång Bamses lilla gympapass och tränar tillsamman med barnen. 

 

Syfte: 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla. 

 

Vecka 19

Måndag

Under samlingen pratar vi om vilka  fåglar vi har sett och vilka fåglar vi känner igen. Dessa fåglar klistrar vi sedan  på ett papper gemensamt. Pappret består av ett träd, där vi klistrar in fåglarna på trädets grenar. Vi väljer själva om vi vill göra det i helgrupp eller om barnen får egna sådana papper. (För bilder på fåglar se:drive-naturskolan-foto på fåglar vid fågelmatning). 

 

Syfte: 

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Aktiviteter efter mellanmål: tillsammans med lilla Björn. På lilla björn, är planeringens fokus på, babblarna. Vi utgår ifrån babblarnas funktioner. 

 

Dadda: gillar natur och teknik. 

 

Aktivitet efter mellanmål:  Vi tillbringar dagen ute. 

 

Syfte:

 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utvecklas. Tisdag

Vi arbetar under samlingen med veckans bokstav, vilket är bokstaven, V. Under samlingen pratar vi även om hur den låter och ser ut, både som skrift och tecken. Om pedagogen som håller samlingen kan TAKK används även detta som stöd. 

Livet i Bokstavslandet (avsnitt) ses efter samlingen för att sammanfatta.

 

Syfte: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Aktivitet eftermiddag: Vi pratar om olika djur. Vi har iPad till hjälp att söka bilder och höra hur de olika djuren låter. 

Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas. 

Onsdag

Efter vi har varit ute så går vi in och har samling. 

Efter samlingen har vi barnens val. Där får barnen välja mellan olika alternativ t.ex pyssla, rita, måla, spela, bluebot eller kolla film

 

Syfte:

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

 

Aktivitet efter mellanmål:  Vi repeterar gårdagens ämne, genom att titta på hur de olika djuren låter. Vi frågar om barnen har någon favorit djur. Vi frågar även om barnen vet hur dessa djur låter. 

:

 • Syfte

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas. 

 

Torsdag

Under torsdagen är fokuset på läsningen. Men innan detta repeteras ämnet från måndagen. Vad pratade vi om? Vi ger barnen papper där dem själva får färglägga fåglarna. Efter detta kan en ny bok läsas, eller så kan gruppen gå till biblioteket. Planera utifrån vilken tid som finns. 

 

Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla.

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

Aktivitet efter mellanmål:  vi tillbringar dagen ute och samlar löv eller sten, där vi antingen målar stenen efter ett djur eller samlar löv för att klistra på igelkotten. 

Syfte: 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utvecklas. 

 

Fredag 

Efter en kort samling finns två alternativ. Antingen en utflykt, där barnen får hitta bokstäver i naturen eller skapa bokstäverna av material som vi hittar. Eller så ligger fokus på teknik. Gruppen kan då istället pyssla med olika tekniska saker . 

 

Syfte:

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen. 

Aktivitet efter mellanmål:  Vi tittar på Andys minsta babydjur (finns på youtube eller barnkanalen). 

 

Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utvecklas. 

Vecka 20

Måndag

Efter samlingen skapar vi två fågelmatare av mjölkkartonger, som vi sedan hänger upp där vi kan ha utkik över vilka fåglar som kommer. 

(För information se: drive-naturskolan-fågelmatare mjölkkartonger)

 

Syfte: 

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 

Aktiviteter efter mellanmål: tillsammans med lilla Björn. På lilla björn, är planeringens fokus på, babblarna. Vi utgår ifrån babblarnas funktioner. 

 

Doddo:vill att vi tar hand om varandra. Doddo har sin styrka i sin sociala kompetens. 

 

Aktivitet efter mellanmål:  vi delar in barnen två och två vid en valfri aktivitet, där dem har möjlighet att hjälp varandra och leka tillsammans. 

 

Syfte: Förskolan ska ge förutsättningar att utvecklas. 

 

Tisdag

Vi arbetar under samlingen med veckans bokstav, vilket är bokstaven, X. Under samlingen pratar vi även om hur den låter och ser ut, både som skrift och tecken. Om pedagogen som håller samlingen kan TAKK används även detta som stöd. 

Livet i Bokstavslandet (avsnitt ) ses efter samlingen för att sammanfatta.

 

Syfte: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Aktivitet efter mellanmål: vi målar teckningar tillsammans till någon kompis eller fröken på förskolan. 

 

Syfte: 

 • Förskolan ska ge förutsättning att utvecklas. 

Onsdag

 

Under samling vi ska visa tredje avsnittet (Stopp min kropp) och sedan ska vi ha en diskussion om vad det handlar om. Stopp min kropp! Vi börjar jobba med att stärker barnens integritet. Att säga stopp, nej och sluta. De får att förstå att det är okej att säga nej när något inte känns okej. Samt att lära barnen acceptera ett nej. Att sluta när man hör stopp, nej och sluta.

 

Syfte

 • Att öka barns medvetenhet om sin egen integritet. 

 • Att stärka barnets kunskap om rätten till sin egen kropp.

 

 Integritet för oss är att varje barn och vuxen bestämmer över sin kropp och är medveten om att de har rätt att säga nej om det är något de inte vill. Det är som lika viktigt är det att respektera ett nej ifrån någon annan.

 

Mål

 • Att ge barnen verktyg för att öka sin självkänsla och kunna hantera situationer där de behöver kunna säga ifrån. I den nya läroplanen 2018 kommer integritet synliggöras som ett nytt mål. 

Efter vi har varit ute så går vi in och har samling. 

Efter samlingen har vi barnens val. Där får barnen välja mellan olika alternativ t.ex pyssla, rita, måla spela spel eller kolla film

 

Syfte:

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

 

Aktivitet efter mellanmål: Vi tillbringar eftermiddagen med att rita till någon vi tycker om, texempel, mamman. 

 

Syfte: 

 • Förskolan ska ge förutsättning att utvecklas. 

Torsdag

Vilka fåglar har vi sett besöka vårt matställe? Vi gör egna kikare för att hålla bättre koll på vilka fåglar vi ser.

Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla.

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

Aktivitet efter mellanmål: Vi målar barnens händer blåa och trycker av på ett papper, tillsammans formar dessa ett hjärtan som vi sätter upp i hallen. 

Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas. 

Fredag 

Efter en kort samling finns två alternativ. Antingen en utflykt, där barnen får hitta bokstäver i naturen eller skapa bokstäverna av material som vi hittar. Eller så ligger fokus på teknik. Gruppen kan då istället pyssla med olika tekniska saker.

 

Syfte:

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen. 

Aktivitet efter mellanmål: vi tittar på mamma mu och kråkan och pratar om att kråkan och mamma mu är kompisar. Vi upprepar vad är en kompis. 

 

Syfte: 

 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utvecklas. 

Vecka 21

Måndag

Efter samlingen, går vi ut och pratar om vad fåglar äter? Har fåglarna ätit upp det vi satte ut? Kan fåglar äta nåt annat än frö? Kan dem äta mask och insekter? (Att prata om masken och insekter , kommer vara en övergång från vår fågelprojekt) 

 

Maskar

Utseende: Masken är blind men kan ändå skilja på ljus och mörker.Den har inget skelett. På kroppen har den hår för att kunna ta sig fram. Den mörka delen är fram på masken. Munnen sitter längst fram. Den är liten. En mask är både hane och hona. Den vanligaste daggmasken blir ca 10 cm men vissa arter kan bli upp till 30cm. Masken andas genom huden. Den har en lång tarm genom hela kroppen. Det finns ca 20 olika maskarter

Om maskar: Föda Maskarna äter t.ex löv, äpplen och andra matrester. Den kan äta 40 löv om dagen.När den gör gångar så äter de jord för att komma fram. Man skulle kunna kalla maskarna för "jordmaskiner" för det bajsar ut jord. Bo Maskarna har egentligen inget bo.Det trivs bra i komposten.Men de trivs lika bra i sina gångar i jorden. Fiender Fåglar äter gärna maskar, men människorna är också ett hot mot maskarna, t.ex när man plöjer för då förstörs maskarnas gångar. Bilarna kör över maskarna. Både ekorrar och igelkottar tycker också om maskar. När man fiskar kan man locka fiskarna med mask. Masken är både pojke och flicka. 

 

Nyckelpigor har ett karakteristiskt utseende med sina ofta färgrika täckvingar, vanligen med ett tydligt prickmönster. Färgen varierar betydligt; oftast ingår några av färgerna svart, rött, gult och brunt. De är tämligen små skalbaggar, längd mellan 1 och 10 millimeter, med korta ben och antenner och nästan halvklotformig kropp. vissa rovinsekter och fåglar äter dock nyckelpigor.Syfte: 

 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 

Aktiviteter efter mellanmål: tillsammans med lilla Björn. På lilla björn, är planeringens fokus på, babblarna. Vi utgår ifrån babblarnas funktioner. 

 

Diddi: är en talangfull skapare. Måla och pyssla. 

 

Aktivitet efter mellanmål: Vi måla diddi händer som barnen får ta med hem. Vi prata om olika färgerna vi använder för att måla diddi. Syfte: 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsätter att utvecklas. 

 

Tisdag

Vi arbetar under samlingen med veckans bokstav, vilket är bokstaven, Y. Under samlingen pratar vi även om hur den låter och ser ut, både som skrift och tecken. Om pedagogen som håller samlingen kan TAKK används även detta som stöd. 

 

Syfte: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Aktivitet: vi tar fram toarullar och glitter, färger för att skapa tillsammans med barnen något. Dem får måla en valfri babblare som vi har på avdelningen. 

Syfte:

 • Förskolan ska Ge varje barn förutsättning att utvecklas. 

Onsdag

 

Under samling vi ska visa fjärde avsnittet (Stopp min kropp) och sedan ska vi ha en diskussion om vad det handlar om. Stopp min kropp! Vi börjar jobba med att stärker barnens integritet. Att säga stopp, nej och sluta. De får att förstå att det är okej att säga nej när något inte känns okej. Samt att lära barnen acceptera ett nej. Att sluta när man hör stopp, nej och sluta.

 

Syfte

 • Att öka barns medvetenhet om sin egen integritet. 

 • Att stärka barnets kunskap om rätten till sin egen kropp.

 

 Integritet för oss är att varje barn och vuxen bestämmer över sin kropp och är medveten om att de har rätt att säga nej om det är något de inte vill. Det är som lika viktigt är det att respektera ett nej ifrån någon annan.

 

Mål

 • Att ge barnen verktyg för att öka sin självkänsla och kunna hantera situationer där de behöver kunna säga ifrån. I den nya läroplanen 2018 kommer integritet synliggöras som ett nytt mål. 

 Efter vi har varit ute så går vi in och har samling. 

Efter samlingen har vi barnens val. Där får barnen välja mellan olika alternativ t.ex pyssla, rita, måla, spela spel, bluebot eller kolla film. 

 

Syfte:

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

 

Aktivitet efter mellanmål: vi bygger med lego, det barnen vill, exempelvis bilar. 

 

Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utvecklas. 

 

Torsdag

Under torsdagen ligger fokuset på läsning. Vi går till biblioteket om vi kan. 

Men först repeterar vi det vi har lärt oss, om fåglar. Ta även upp vilka fåglar vi har sett medan vi har varit ute. Vad kunde fåglar äta? frö, bär men även mask? 

(Att prata om masken och insekter , kommer vara en övergång från vår fågelprojekt) 

 

Maskar

Utseende: Masken är blind men kan ändå skilja på ljus och mörker.Den har inget skelett. På kroppen har den hår för att kunna ta sig fram. Den mörka delen är fram på masken. Munnen sitter längst fram. Den är liten. En mask är både hane och hona. Den vanligaste daggmasken blir ca 10 cm men vissa arter kan bli upp till 30cm. Masken andas genom huden. Den har en lång tarm genom hela kroppen. Det finns ca 20 olika maskarter

Om maskar: Föda Maskarna äter t.ex löv, äpplen och andra matrester. Den kan äta 40 löv om dagen.När den gör gångar så äter de jord för att komma fram. Man skulle kunna kalla maskarna för "jordmaskiner" för det bajsar ut jord. Bo Maskarna har egentligen inget bo.Det trivs bra i komposten.Men de trivs lika bra i sina gångar i jorden. Fiender Fåglar äter gärna maskar, men människorna är också ett hot mot maskarna, t.ex när man plöjer för då förstörs maskarnas gångar. Bilarna kör över maskarna. Både ekorrar och igelkottar tycker också om maskar. När man fiskar kan man locka fiskarna med mask. Masken är både pojke och flicka. 

 

Nyckelpigor har ett karakteristiskt utseende med sina ofta färgrika täckvingar, vanligen med ett tydligt prickmönster. Färgen varierar betydligt; oftast ingår några av färgerna svart, rött, gult och brunt. De är tämligen små skalbaggar, längd mellan 1 och 10 millimeter, med korta ben och antenner och nästan halvklotformig kropp. vissa rovinsekter och fåglar äter dock nyckelpigor.

 

Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

Aktivitet efter mellanmål: vi tar fram plusplus och formar blommor. Vi använder olika färger och pratar om färgerna. 

 

.          

 

Syfte:

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utvecklas. 

  

Fredag 

Efter en kort samling finns två alternativ. Antingen en utflykt, där barnen får hitta bokstäver i naturen eller skapa bokstäverna av material som vi hittar. Eller så ligger fokus på teknik. 

 

Syfte:

 • utvecklar sin förståelse för teknik i naturen. 

Aktivitet eftermiddag:  Vi målar Diddi med valfria färger och efteråt klipper ut.

 

Syfte: Förskolan ska ge varje barn att utvecklas. 

 

 Vecka 22

 

Måndag

Under samlingen pratar vi om att alla måste äta, fåglarna äter bland annat maskar och insekter. Vi ser maskarna mest efter att det har regnat ute men vart hittar vi maskarna annars? 

 

Maskar

Utseende: Masken är blind men kan ändå skilja på ljus och mörker.Den har inget skelett. På kroppen har den hår för att kunna ta sig fram. Den mörka delen är fram på masken. Munnen sitter längst fram. Den är liten. En mask är både hane och hona. Den vanligaste daggmasken blir ca 10 cm men vissa arter kan bli upp till 30cm. Masken andas genom huden. Den har en lång tarm genom hela kroppen. Det finns ca 20 olika maskarter

Om maskar: Föda Maskarna äter t.ex löv, äpplen och andra matrester. Den kan äta 40 löv om dagen.När den gör gångar så äter de jord för att komma fram. Man skulle kunna kalla maskarna för "jordmaskiner" för det bajsar ut jord. Bo Maskarna har egentligen inget bo.Det trivs bra i komposten.Men de trivs lika bra i sina gångar i jorden. Fiender Fåglar äter gärna maskar, men människorna är också ett hot mot maskarna, t.ex när man plöjer för då förstörs maskarnas gångar. Bilarna kör över maskarna. Både ekorrar och igelkottar tycker också om maskar. När man fiskar kan man locka fiskarna med mask. Masken är både pojke och flicka. 

 

Syfte: 

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.Aktiviteter efter mellanmål: tillsammans med lilla Björn. På lilla björn, är planeringens fokus på, babblarna. Vi utgår ifrån babblarnas funktioner. 

 

Sissi: en kulturell babblare. 

 

Eftermiddags aktiviteter: vi målar Sveriges flagga.

 

Syfte: 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas.  

 

Tisdag 

Vi arbetar under samlingen med veckans bokstav, vilket är bokstaven, Z. Under samlingen pratar vi även om hur den låter och ser ut, både som skrift och tecken. Om pedagogen som håller samlingen kan TAKK används även detta som stöd. 

 

Syfte: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Eftermiddags aktiviteter:  vi har en kort samling med barnen och pratar om att vara snäll ochen bra kompis, innebär bland annat att man hälsar på dem man träffar. Vi säger hej till varandra. Vi frågar barnen hur man säger hej på deras språk. 

 

Syfte: 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas. 

 

Onsdag 

 

Efter vi har varit ute så går vi in och har samling. 

Efter samlingen har vi barnens val. Där får barnen välja mellan olika alternativ t.ex pyssla, rita, måla, spela spel, bluebot eller kolla film. 

 

Syfte:

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

 

Aktiviteter efter mellanmål: vi pratar om att man är snäll mot sina kompisar under samlingen. Vi trycker då på att man även är snäll mot djur och växter. Vi pratar med barnen om djur och växter, för att sedan måla dessa. 

 

Syfte: 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas. 

 

Torsdag 

Under torsdagen ligger fokuset på läsning, om möjligheten finns går vi till biblioteket. Men först repeterar vi måndagens ämne, maskar. Vad pratade vi om? Vart hittarna maskar? Hur ser maskar ut? 

Maskar

Utseende: Masken är blind men kan ändå skilja på ljus och mörker.Den har inget skelett. På kroppen har den hår för att kunna ta sig fram. Den mörka delen är fram på masken. Munnen sitter längst fram. Den är liten. En mask är både hane och hona. Den vanligaste daggmasken blir ca 10 cm men vissa arter kan bli upp till 30cm. Masken andas genom huden. Den har en lång tarm genom hela kroppen. Det finns ca 20 olika maskarter

Om maskar: Föda Maskarna äter t.ex löv, äpplen och andra matrester. Den kan äta 40 löv om dagen.När den gör gångar så äter de jord för att komma fram. Man skulle kunna kalla maskarna för "jordmaskiner" för det bajsar ut jord. Bo Maskarna har egentligen inget bo.Det trivs bra i komposten.Men de trivs lika bra i sina gångar i jorden. Fiender Fåglar äter gärna maskar, men människorna är också ett hot mot maskarna, t.ex när man plöjer för då förstörs maskarnas gångar. Bilarna kör över maskarna. Både ekorrar och igelkottar tycker också om maskar. När man fiskar kan man locka fiskarna med mask. Masken är både pojke och flicka. 

 

Syfte: 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla.

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Aktivitet efter mellanmål: Vi repeterar vår gamla tema:kompis. Vi tar upp att man bland annat, väntar på sin tur, säger tack, hälsar, säger stopp när man inte vill något.  Vi använder TAKK

Syfte: Förskolan ska ge förutsättning för att varje barn ska utvecklas. 

 

Fredag 

Efter en kort samling finns två alternativ. Antingen en utflykt, där barnen får hitta bokstäver i naturen eller skapa bokstäverna av material som vi hittar. Eller så ligger fokus på teknik. 

 

Syfte:

 • utvecklar sin förståelse för teknik i naturen. 

Aktivitet efter mellanmål:  vi avslutar veckan med att titta på ett avsnitt om Pippi Långstrump, valfritt. 

 

Syfte:

 • Förskan ska ge varje barn förutsättning att utvecklas. 

 

Vecka 23

 

Måndag 

Under samlingen påminner vi barnen om varför vi pratade om maskar! Fåglarna åt maskarna men fåglarna åt också insekter. 

Nyckelpigor har ett karakteristiskt utseende med sina ofta färgrika täckvingar, vanligen med ett tydligt prickmönster. Färgen varierar betydligt; oftast ingår några av färgerna svart, rött, gult och brunt. De är tämligen små skalbaggar, längd mellan 1 och 10 millimeter, med korta ben och antenner och nästan halvklotformig kropp. vissa rovinsekter och fåglar äter dock nyckelpigor.Syfte: 

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 

Aktiviteter efter mellanmål: tillsammans med lilla Björn. På lilla björn, är planeringens fokus på, babblarna. Vi utgår ifrån babblarnas funktioner. 

 

Goggo: ekologisk babblare. 

 

Aktivite: barnen får hjälpa till att plocka skräp på gården. 

 

Syfte: 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas. 

 

Tisdag

Vi arbetar under samlingen med veckans bokstav, vilket är bokstaven, Å.Under samlingen pratar vi även om hur den låter och ser ut, både som skrift och tecken. Om pedagogen som håller samlingen kan TAKK används även detta som stöd. 

 

Syfte: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Aktivitet efter mellanmål: vi pratar med barnen om sopsortering, vi formar egna sopsortering och visar barnen med egna exempel. Syfte: 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas. 


Onsdag

Under samling vi ska visa femte avsnittet (Stopp min kropp) och sedan ska vi ha en diskussion om vad det handlar om. Stopp min kropp! Vi börjar jobba med att stärker barnens integritet. Att säga stopp, nej och sluta. De får att förstå att det är okej att säga nej när något inte känns okej. Samt att lära barnen acceptera ett nej. Att sluta när man hör stopp, nej och sluta.

 

Syfte

 • Att öka barns medvetenhet om sin egen integritet. 

 • Att stärka barnets kunskap om rätten till sin egen kropp.

 

 Integritet för oss är att varje barn och vuxen bestämmer över sin kropp och är medveten om att de har rätt att säga nej om det är något de inte vill. Det är som lika viktigt är det att respektera ett nej ifrån någon annan.

 

Mål

 • Att ge barnen verktyg för att öka sin självkänsla och kunna hantera situationer där de behöver kunna säga ifrån. I den nya läroplanen 2018 kommer integritet synliggöras som ett nytt mål. 

 Efter vi har varit ute så går vi in och har samling. 

Efter samlingen har vi barnens val. Där får barnen välja mellan olika alternativ t.ex pyssla, rita, måla, spela spel, bluebot eller kolla film. 

 

Syfte:

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

 

Aktivitet efter mellanmål: återvinning, vi återanvänder material. Vi målar flera hus av mjölkkartonger.

 

Syfte: 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas. Torsdag 

Under torsdagen ligger fokuset på läsning, om möjligheten finns går vi till biblioteket. Men först repeterar vi måndagens ämne om vad fåglarna äter,  vilket var insekter och maskar. Vilka insekter finns det? Vilka insekter möter vi på ute? 

 

Nyckelpigor har ett karakteristiskt utseende med sina ofta färgrika täckvingar, vanligen med ett tydligt prickmönster. Färgen varierar betydligt; oftast ingår några av färgerna svart, rött, gult och brunt. De är tämligen små skalbaggar, längd mellan 1 och 10 millimeter, med korta ben och antenner och nästan halvklotformig kropp. vissa rovinsekter och fåglar äter dock nyckelpigor.

 

Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla.

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Aktiviteter efter mellanmål:  vi måla Goggo och pratar om att värna vår miljö.

 

Syfte: 

 • Förskolan ska ge förutsättning att varje barn ska utvecklas. 

 

Fredag 

Efter en kort samling finns två alternativ. Antingen en utflykt, där barnen får hitta bokstäver i naturen eller skapa bokstäverna av material som vi hittar. Eller så ligger fokus på teknik. 

 

Syfte:

 • utvecklar sin förståelse för teknik i naturen. 

Aktivitet efter mellanmål: vi tittar på en film om återanvändning. 

 

https://youtu.be/JdwO9lovBvkSyfte: 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utvecklas. 

 

Vecka 24 

 

Måndag 

 Under samlingen pratar vi om myran som insekt men är nyckelpigan också en insekt? Vart håller nyckelpigan till? Hur ser nyckelpigan ut? Vilka färger är nyckelpigan? Vi färglägger nyckelpigan när det passar.

 

Syfte: 

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 

Aktiviteter efter mellanmål: tillsammans med lilla Björn. På lilla björn, är planeringens fokus på, babblarna. Vi utgår ifrån babblarnas funktioner. 

 

Giggi: Gillar kemi och fysik. 

 

Aktivitet: vi använder ficklampa och formar olika mönster med händerna, utifrån ficklampas samt händernas skugga. 

 

Syfte:

 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utvecklas. Tisdag 

Vi arbetar under samlingen med veckans bokstav, vilket är bokstaven, Ä och Ö. Under samlingen pratar vi även om hur den låter och ser ut, både som skrift och tecken. Om pedagogen som håller samlingen kan TAKK används även detta som stöd. 

 

Syfte: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Eftermiddags aktivitet: vi fortsätter med ficklampa. Denna gång skriver vi eller formar något, som exempel nummer 1 eller bokstaven A. 

 

Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utvecklas. 

 

Onsdag 

Efter vi har varit ute så går vi in och har samling. 

Efter samlingen har vi barnens val. Där får barnen välja mellan olika alternativ t.ex pyssla, rita, måla, spela spel, bluebot eller kolla film. 

 

Syfte:

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen Aktivitet efter mellanmål: vi använder diskmedel och vatten för att skapa egna såpbubblor tillsammans med barnen. Vi tar detta på gården för att sedan prova på. 

 

Syfte: 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utvecklas. 

 

Torsdag 

Under torsdagen är det fokus på läsning, om vi kan går vi till biblioteket. Medan vi  är ute repeterar vi måndagens ämne, nyckelpigan. Vi letar efter nyckelpigan och eventuellt samlar några nyckelpigor i en hink tillsammans med lite naturmaterial som vi kan studera medans vi tillbringar vår tid utomhus. 

 

Syfte: 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla.

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

Aktivitet efter mellanmål: experimentera tillsammans med barnen.  Du behöver en tallrik, mjölk, karamellfärg och lite diskmedel. 

 

 1. Mjölk i en tallrik. 

 2. Karamellfärg olika

 3. Lite diskmedel

 

Se vad som händer efter dessa steg tillsammans med barnen. 

 

Syfte: 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utvecklas. 

 

Fredag 

Efter en kort samling finns två alternativ. Antingen en utflykt, där barnen får hitta bokstäver i naturen eller skapa bokstäverna av material som vi hittar. Eller så ligger fokus på teknik. 

 

Syfte:

 • utvecklar sin förståelse för teknik i naturen. 

 

Aktivitet efter mellanmål: vi gör experiment på ett papper. Vi lägger mjölk i en ugnsform och lägger i sedan karamellfärg och använder bommulstussar för att röra om lite, sedan lägger vi i papper och får fina mönster. 

Se länk: 

https://battrehalsa.nu/experiment-och-konst-i-en-aktivitet-sa-marmorerar-du-papper-i-mjolk-och-karamellfarger/Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utvecklas. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: