Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och växter i din närmiljö

Skapad 2020-04-10 12:15 i Sånnaskolan Kristianstad
Den här planeringen handlar om djur och växter i naturen,samt om enkla näringskedjor.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Biologi
Under några veckor kommer du att få utforska din närmiljö och se vad det finns för något liv där. Vi kommer att studera småkryp och växter. Vi kommer läsa och skriva faktatexter. Vi kommer se på film och diskutera tillsammans.

Innehåll

Syfte

Innehåll (vad?)

Kunskapskrav enligt kursplanen

Detta ska jag kunna (bedömning)

 

 • Kunna dokumentera/skriva en enkel text som beskriver en blommas delar och funktion.
 • Kunna dokumentera/skriva en enkel faktatext om någon insekt i presentation.
 • Kunna beskriva en enkel näringskedja.
 • Känna till namnet på några nedbrytare och hur förmultning går till.

Arbetssätt (hur?)

 • Läsa texter
 • Se film
 • Skriva/dokumentera
 • Gå ut i naturen/exkursion
 • Uppleva
 • Diskutera/beskriva

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3

Matriser

NO Bi
Blommor i närmiljön

Rubrik 1

 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  1-3   Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Bi  1-3   Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppslig förmåga
Du kan med hjälp av en vuxen berätta om blommans olika delar t.ex. rot, stjälk och kronblad.
Du kan helt själv berätta om blommans olika delar t.ex. rot, stjälk och kronblad.
Du kan berätta om blommans olika delar samt delarnas funktion. T.ex. Roten håller fast blomman i marken och suger upp vatten.
Kommunikativ förmåga
Du kan med hjälp av en vuxen beskriva en blommas livscykel (från frö till frö) med ord och bild.
Du kan beskriva en blommas livscykel med ord och bild och använder begrepp t.ex. ståndare och pistill.
Du kan utförligt beskriva en blommas livscykel med ord och bild och använder begrepp som t.ex. ståndare, pistill och fotosyntes.
Analysförmåga
Du kan med hjälp av en vuxen sortera blommor utifrån likheter och skillnader i egenskaper.
Du kan sortera blommor utifrån likheter och skillnader i egenskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: