Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden, antiken och medeltiden

Skapad 2020-04-10 19:39 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Grundskola 7 – 9 Historia
Hur levde man på forntiden? Varför förknippas demokrati med antiken? Och vad hände egentligen under medeltiden? Nu är det dags för ämnet historia!

Innehåll

Fram till sommarlovet kommer vi att arbeta med ämnet historia. I fokus är forntiden, antiken och medeltiden. Vi kommer bland annat gå igenom vad som kännetecknar dessa tidsperioder och hur människor levde, för att vidare förstå hur det har påverkat/påverkar vår nutid. Nu i åk 7 börjar vi med forntiden, antiken och medeltiden för att sedan jobba oss framåt i historien i kronologisk ordning. 

 

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Eget arbete
 • Film

 

Bedömningsuppgifter:

 • Skrivuppgifter
 • Diskussioner
 • Quiz

 

Uppgifter

 • Fördjupningsuppgift

 • Prov tisdag 12 maj

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Forntiden, antiken och medeltiden

Forntiden, antiken och medeltiden

F
E
C
A
Tidsperioder
Du har tyvärr inte uppnått en godtagbar nivå.
Du har *grundläggande* kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har *goda* kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har *mycket goda* kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
Du har tyvärr inte uppnått en godtagbar nivå.
Du visar det genom att föra *enkla och till viss del* underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra *utvecklade och relativt väl* underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra *välutvecklade och väl* underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Villkor och värderingar
Du har tyvärr inte uppnått en godtagbar nivå.
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka tidslinjer
Du har tyvärr inte uppnått en godtagbar nivå.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer och beskriver då *enkla* samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer och beskriver då *förhållandevis komplexa* samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer och beskriver då *komplexa* samband mellan olika tidsperioder.
Använda källmaterial
Du har tyvärr inte uppnått en godtagbar nivå.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra *enkla och till viss del* under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra *utvecklade och relativt väl* under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra *välutvecklade och väl* under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Historians användning
Du har tyvärr inte uppnått en godtagbar nivå.
Du kan föra *enkla och till viss del* underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Du kan föra *utvecklade och relativt väl* underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Du kan föra *välutvecklade och väl* underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Historiska begrepp
Du har tyvärr inte uppnått en godtagbar nivå.
Du kan använda historiska begrepp på ett *i huvudsak* fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett *relativt väl* fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett *väl* fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: