Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2020-04-11 18:29 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola 4 – 0 Historia Religionskunskap
Mellan vilka år varade vikingatiden? Hur levde människorna då? Varför gav de sig ut på resor? Vad trodde vikingarna på? Varför tog vikingatiden slut? Detta och mycket mer kommer vi att jobba med i ämnena Hi och Re.

Innehåll

Detta ska du kunna (när vi läst om vikingarna):

- veta vad vikingatiden var och mellan vilka år den varade

- berätta om vikingarnas liv på gården (hur de skaffade mat, hur de fördelade arbetet, hur de klädde sig m.m.)

- berätta om vikingarnas resor (varför de reste, vart de reste, vad resorna ledde till m.m.)

- redogöra för vikingarnas religion och gudar (Re)

- ge exempel på hur vikingarnas religion märks idag (Re)

- berätta varför vikingatiden tog slut

- använda historiskt källmaterial för att förstå hur vikingarna levde

- resonera om hur vi (i vår tid) ser på vikingatiden

- använda historiska begrepp: vikingatiden, vikingaskepp, vikingatåg, sköld, drakhuvud, handelsmän,

husbonde, husfru, träl, runa, runsten, ting, fredlös

 

Så här kommer vi att arbeta:

- läsa ur läroboken "Vikingatiden, Bönder och sjöfarare", Natur och Kultur

- göra arbetsuppgifter kopplade till lärobokens text.

- titta på en presentation om vikingatiden (introduktion/repetition)

- titta på filmer (Studi-filmer och Sli-filmer)

- läsa skönlitteratur som handlar om vikingatiden t.ex. Halvdan Viking av Martin Widmark

- göra några bilduppgifter: vikingaskepp, runstenar

 

Bedömning

Läraren bedömer dina kunskaper utifrån ditt arbete under lektionerna samt hur du deltar i samtal och diskussioner om vikingatiden.

Du kommer också att få några kunskapstest.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: