Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia årskurs 4: forntiden, vikingatiden och medeltiden

Skapad 2020-04-11 19:46 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Historia
Dags att lära dig mer om vår historia! Du kommer att få lära dig vad som hände under forntiden, vikingatiden och medelåldern.

Innehåll

Vi ska arbeta med:

Forntiden

Stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Vi ska bland annat ta reda på hur människorna levde då, vad de hade på sig för kläder och vad de använde för redskap. 

Vikingatiden

Vad kännetecknar denna tidsålder? Hur levde människorna? Vad gjorde de om dagarna? Vad hade de på sig? Hade de några särskilda redskap? Var de religiösa? 

Begrepp: träl, hövding, offra/blota, husbonde, plundra, köpmän, kristen, runor, asagudar, missionär. 

Medeltiden

 Vad kännetecknar denna tidsålder? Hur levde människorna? Vad gjorde de om dagarna? Vad hade de på sig? Hade de några särskilda redskap? Var de religiösa? Vilka kungar regerade i Sverige? Förekom det några krig som kom att bli viktiga?

Begrepp: kloster, självhushåll, de fyra stånden (borgare, bönder, präster och adel), köpmän, hantverkare, fogde, Stockholms blodbad, Kalmarunionen. 

 

 

Är det någon skillnad på hur människorna levde under dessa tider? Finns det någon skillnad med hur vi lever idag? Vad kan vi lära oss av dessa tidsperioder?

Vi kommer att arbeta så här:

- titta på film, bland annat Arkeologens dotter

- ha lärarledda genomgångar med bildstöd

- arbeta i lärobok och arbetsbok (PULS Historia)

- skriva faktatexter

 

Jag kommer att bedöma:

- ditt muntliga deltagande på lektioner

- ditt arbete

- skriftliga prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: