Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Landskap och fältstudier

Skapad 2020-04-12 11:12 i Ljungbyskolan Falkenberg
Vi utvecklar förståelsen för endogena och exogena krafter. Tränar oss på att använda tematiska och topografiska kartor och gör fältstudier. När vi tränar oss på att använda kartor passar vi på att arbeta med Europas namngeografi, naturtyper, naturresurser samt befolkningsgeografi.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Både människan och naturen själv påverkar jordens yttre. I det här området ska du få lära dig mer om människans påverkan av naturen. Vi kommer att göra fältstudier och dokumentera vad vi lär oss. Du ska också träna på att använda kartor för att hitta information av olika slag. När vi utvecklar vår kartkunskap passar vi på att bli riktiga experter på Sveriges landskap och namngeografi.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med hur man växlar mellan olika tids- och rumsperspektiv. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. 

Det här ska vi göra/studera:

 • konsekvenser vid användning av naturen och dess resurser
 • du lär dig mer om natur- och kulturlandskap
 • träna på hur man använder och tolkar olika kartor 
 • genomföra fältstudier nära skolan
 • lära oss att använda ämnesspecifika geografiska ord och begrepp 
 • se faktafilmer 
 • skriva en beskrivande text om ett svenskt landskap
 • träna på Sveriges namngeografi med hjälp av skolatlas och seterra.se
 • prata om Sveriges naturresurser och varför folk bor där de bor i Sverige
 • delta i projektet Skräpplockardagar - Håll Sverige rent
 • arbeta med hållbarhet i vardagen

 

  Några viktiga ämnesspecifika ord och begrepp:

 • konsekvens
 • väderstreck
 • naturlandskap
 • kulturlandskap
 • naturresurser
 • vattendrag
 • hållbarhet
 • källsortering

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • använda ämnesspecifika ord och begrepp i text och samtal
 • genomföra fältstudier för att lära
 • förklara hur människans kan påverka naturen 
 • förklara vilka konsekvenser människans påverkan kan ha
 • känna till Sveriges namngeografi
 • söka fakta och värdera den
 • skriva en beskrivande text om ett landskap där det ingår resonemang om landets naturresurser kopplat till var folk bor

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: