Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi-Europa år 5

Skapad 2020-04-12 11:13 i Tjärnaängskolan Borlänge
Vår världsdel Europa.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk Geografi
Vi ska nu fortsätta vår resa inom Europa; med regionerna Östra, Centrala och Södra Europa, samt läsa om vad tidvatten är och jordens resurser i geografiboken. Liksom tidigare ska vi studera naturen, hur befolkningen lever och arbetar, samt jämföra länderna i de olika regionerna.

Innehåll

Mål:

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • namn och läge på de flesta av Europas länder
 • namnge huvudstäderna i Europa
 • använda och förklara centrala ord och begrepp
 • ge förklaring till Europas befolkningsfördelning.
 • något om olika levnadsvillkor i Europa och några orsaker
 • några viktiga floder, sjöar och hav i Europa
 • vad tidvatten är och vilka krafter ligger bakom fenomenet.

Arbetsmetod

Du kommer bl.a.

 • läsa grundboken Geografi Europa, men också andra geografiböcker kopplade till ämnet.
 • skriva i arbetsboken
 • se på olika filmer om ämnet bl.a. på Sli, Studi och Youtube.
 • söka fakta på internet
 • jobba med Atlas. Och Seterra
 • två prov
 • två hemläxor.
 • Du kommer även få redovisa om naturen i ett land.

Hur bedöms dina kunskaper

Under hela arbetsgången kommer jag bedöma:

 • hur aktiv du är under lektionerna; när du jobbar enskilt, men också i grupp,
 • din förmåga att använda geografiska begrepp,
 • hur du klarat dina prov,
 • hur noggrant du gjort hemläxor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: