Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

POTENSER, LOGARITMER OCH BUDGETERING MA2b

Skapad 2020-04-12 14:50 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Matematik
Det är viktigt för alla människor att kunna planera sin ekonomi. Ett bra sätt att få överblick över inkomster och utgifter är att ställa upp en budget. För många privatpersoner och företag är räntekostnader en stor utgiftspost. I det här kapitlet inleder vi med att repetera ränteberäkningar och potenser. I samband med potensräkning inför vi potenser med rationella exponenter. Med hjälp av dem kan man lösa så kallade potensekvationer. Ni kommer även att få bekanta er med exponentialekvationer och logaritmer.

Innehåll

När du är klar med detta kapitel ska du kunna:

* beräkna ränta på ränta

* ställa upp olika typer av budgetar och utföra beräkningar i en budget

* lösa potensekvationer med hjälp av rationella exponenter 

* definiera tiologaritmen för ett positivt tal

* skriva ett positivt tal som en potens med basen tio

* lösa exponentialekvationer grafiskt och med hjälp av logaritmer 

* använda logaritmlagarna vid förenklingar och vid ekvationslösning

* använda dina kunskaper om logaritmer vid olika tillämpningar

* använda metoder vid problemlösning lätta att följa

* använda och förstå ovanstående begrepp

Övrig information

 

Hur vi använder Unikum...

Kunskapskraven: Här får du möjlighet att se hur du ligger till, vilka mål du nått och vad du skulle behöva utveckla ytterligare, se matris.

Lärloggen: Används för informera om gällande aktuell arbetsuppgift. 

 

Hur vi använder One Note... 

Här finner du:

* Planeringsschema

* Undervisningsvideos o.d.  

* Power Points 

 

Bedömning sker kontinuerligt under lektionstid och vid provtillfällen. 

Uppgifter

  • v.8 tors. Inlämning Potens- och exponentialekvation

  • v.7 Tis Inlämning Logaritmlagarna

  • v.4 Inlämning: Potensekvation

  • v.4 Tis: Inlämning Potenser med rationella exponenter

  • v.3 Inlämning: Företagsekonomi

  • v.2 Torsdag Inlämning

  • v.2 Tisdag Inlämning Ränteberäkning

Matriser

Mat
KUNSKAPSKRAVEN

E
C
A
Begrepp
Översiktlig begreppsförmåga.
Utförlig begreppsförmåga.
Utförlig begreppsförmåga med flera representationer.
Procedur
Enkla procedurer. Standarduppgifter med viss säkerhet.
Flera procedurer. Standarduppgifter med säkerhet.
Flera procedurer. Standarduppgifter med säkerhet och på ett effektivt sätt.
Problemlösning
Enkla problem med ett fåtal begrepp och enkla tolkningar i bekanta situationer.
Problem med flera begrepp och avancerade tolkningar.
Komplexa problem med flera begrepp och avancerade tolkningar. Eleven upptäcker generella samband som presenteras med symbolisk algebra.
Resonemang
Eleven för enkla resonemang.
Välgrundade resonemang med nyanserade omdömen.
Välgrundade och nyanserade resonemang samt omdömen. Vidareutvecklar andras resonemang.
Modellering
Eleven använder givna matematiska modeller.
Eleven väljer och använder matematiska modeller.
Eleven väljer, använder och anpassar matematiska modeller.
Kommunikation
Kommunicerar med viss säkerhet med inslag av matematiska symboler.
Kommunicerar med viss säkerhet, använder matematiska symboler med viss anpassning.
Kommunicerar med säkerhet, använder matematiska symboler med god anpassning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: