Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2020-04-13 09:47 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 9 Historia
När började vi leva i mer organiserade samhällen? Var fanns de första stora civilisationerna? Hur såg det ut i antikens Grekland? Romarriket, vad var det? Vi ser idag år 2020 spår av antiken i vårt samhälle. Hur kommer det sig att vi har kvar spår från den tiden? Vilka är de? Hur kom de att påverka oss? Det är några av de frågor vi kommer att få svar på under denna kurs.

Innehåll

Vi kommer att jobba med Gleerups digitala läromedel.

Du hittar läromedlet via följande länk: https://gleerupsportal.se/planering/7b4e7c22-7bdb-4bac-9ba4-8b526e89d283

Examination - skriftligt prov via Dugga.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: