Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Transformation

Skapad 2020-04-13 12:39 i Backaskolan Härryda
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Matematik Svenska Idrott och hälsa Engelska
Har du någon gång funderat på vad de olika djuren i naturen äter? Har du funderat över varför det ryker ur kastrullen? Hur kan duärsöt vara detsamma som Du är söt. 14=7+7=10+4=7+3+4 kan detta verkligen stämma? Detta och mycket mer kommer vi nu att lära oss om tillsammans.

Innehåll

Beskrivning

I detta tema kommer vi att lära oss om vad en näringskedja är för att kunna beskriva och ge exempel på vilka näringskedjor som finns i naturen. Vi ska även lära oss några livscykler hos vanliga djur och växter. Du kommer att läsa fakta, skriva fakta och redovisa din fakta. Du kommer också att utföra och dokumentera observationer. Genom experiment kommer du att få lära sig hur vattnets kretslopp fungerar. Vad är det egentligen som händer när solens strålar når oss på jorden? Vad gör vi med energin? Vi kommer även att väva in meningsbyggnad och likhetstecknets betydelse i detta tematiska arbete Transformation!

 

Tidsperiod

Vecka 17-22

Vi kommer att:

 • titta på olika filmer.
 • diskutera
 • söka fakta från olika texter
 • skriva faktatexter 
 • jämföra olika livscykler.
 • rita en näringskedja

 

Vad ska jag lära mig? 

 • Att beskriva och ge exempel på enkla näringskedjor.
 • Att ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • Att dokumentera undersökningar och använda dokumentationen för att berätta vad du har lärt dig.
 • Att läsa och skriva faktatexter.
 • Att använda ämnesspecifika ord i dina texter.
 • Att skriva för hand med hela meningar samt använda stor bokstav och punkt.

 

Hur ska jag visa det? 

Du visar vad du kan och har lärt dig genom att:

 • berätta muntligt
 • skriva faktatexter
 • rita bilder
 • delta aktivt i och under lektionernas aktiviteter
 • visa din dokumentation

   

Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

Du kommer lära dig genom:

 • gemensamma genomgångar
 • observationer av vår närmiljö
 • se film
 • rita bilder
 • skriva fakta
 • läsa fakta, texter bland annat från naturhistoriska riksmuseet
 • redovisning

 

Förmågor

 

 • Du utvecklar din analytiska förmåga genom att förklara hur djur och växter hör samman i livscykler och näringskedjor.
 • Du utvecklar din kommunikativa förmåga genom att samtala och diskutera, ställa frågor och återberätta eller skriva vad du har lärt dig.
 • Du utvecklar din begreppsliga förmåga genom att lära dig nya begrepp som rör näringskedjor och använda dom. 
 • Du utvecklar din procedurförmåga genom att läsa och söka efter fakta om näringskedjor.

 

Begreppslista: 

näringskedja

växtätare

rovdjur

producent 

konsument

toppkonsument

nedbrytning

kretslopp

livscykel

avdunstning

ånga

kondens

nederbörd

kompost

föda

utseende

näring

boplats

Uppgifter

 • Vatten kokar, ångar och kondenserar

 • Inlämning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: