Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare: Fallet Alma Diaz vt -20 8c SvA

Skapad 2020-04-13 17:33 i Torpskolan Lerum
Ett arbetsområde som tar avstamp i deckargenren med utgångspunkt i P3 Drama Fallet Alma Diaz.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi ska arbeta med spänning, kusligheter, brott... Vissa saker kommer vara påhittade med andra bygger på en sann historia... Du kommer få höra mer om Alma Diaz som försvann spårlöst i Norrland för några år sedan...

Innehåll

Arbetsområde:

Vi ska arbeta med deckargenren och vi inleder vecka 35 och så arbetar vi några veckor framåt. Du kommer lära dig om olika typer av deckare, typiska inslag i deckare och framför allt lyssna på en deckare som finns dramatiserad på P3 Drama. Vi lyssnar tillsammans på ett avsnitt i taget och arbetar med tillhörande uppgifter. Arbetet kommer bestå av olika typer av uppgifter som löses enskilt eller i grupp. 

 
Undervisning:

Du kommer få:

 • Lyssna på genomgångar
 • Arbeta med kapitlet Deckare i Spegla språket s. 81-99 
 • Lyssna på Fallet Alma Diaz som finns på P3 Drama
 • Arbeta med uppgifter kopplade till dramaserien.
 • Samtala i grupp utifrån givna frågeställningar.  

 

Classroom:

I Svenska 8c kommer du kunna hitta information för varje lektion. Där kommer jag också ge dig uppgifter och annat material som du kommer behöva.

https://classroom.google.com/c/MzE0NzI5MDc5Nzha

 

Här har du länken till P3 Drama. Den kommer också finns i classroom. 

https://sverigesradio.se/gruppsida.aspx?programid=4947&grupp=33906

 

Uppgifter: 

 

En "lyssnar-logg" över Fallet Alma Diaz. - för din egen skull, användbart inför skrivuppgifterna

Anteckningar från gruppsamtalen - för din egen skull, användbart inför skrivuppgifterna

Spela in sista samtalet 

1-2 skrivuppgifter (ev personporträtt/ beskrivande text, resonerande text eller liknande)

  

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att samtala om olika ämnen i helklass, samt i mindre grupp. Jag kommer också bedöma din förmåga att förstå och tolka olika budskap, samt skriva olika slags texter. Se nedan i matrisen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Deckare: Fallet Alma Diaz

Läsa/ Lyssna

E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse
Tolka och resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Skrivuppgifter

E
C
A
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Gruppsamtal

E
C
A
Samtala om olika ämnen
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: