Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Transport av människor och produkter vt-21

Skapad 2020-04-13 18:56 i Dalhemsskolan Helsingborg
Transport över vatten, på land, i luften och i rymden.
Grundskola 7 Teknik
Människan har i alla tider förflyttat sig och sina saker. Dagens samhälle är mycket beroende av att olika transporter fungerar. Matleveranser, varuleveranser, soptömning, skolbussar, ambulanser, cyklar, bilar, tåg, båtar, flyg och helikoptrar. Ja, hur skulle vårt samhälle se ut och fungera utan allt detta?

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Det är viktigt att du har kunskap om transporter så att du kan vara med och diskutera förändringar som vi alla i samhället påverkas av.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:


Detta arbetsområde behandlar specifikt våra vanligaste transportmedel, till havs, på land och i luften/rymden.


Du ska kunna förstå 

 • deras funktion
 • utseende
 • användbarhet
 • historien bakom dem och
 • hur de påverkar samhället, människan och miljön

Du ska kunna

 • använda transport-teknik-områdets begrepp och uttrycksformer
 • värdera konsekvenser av transport-val för individ, samhälle och miljö
 • analysera drivkrafter bakom transport-teknik-utveckling och hur tekniken ändrats över tid

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

hur väl du förstår våra transportmedels funktion, utseende, användbarhet, historien bakom dem och deras påverkan på individ samhälle och miljö.

hur väl du kan använda tekniska begrepp och uttrycksformer

hur väl du kan värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

hur väl du kan analysera drivkrafterna bakom teknikutvecklingen och hur tekniken ändrats över tid

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Detta arbetsområde pågår vecka 3 till 11.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Tk

E
C
A
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: